Vuodenvaihteen kuulumiset - YVI-yhteenveto 2013 ja näkymiä vuoteen 2014

Vuoden vaihtuessa on hyvä käydä läpi kuluneen vuoden tapahtumia ja suunnata samalla katse tulevaan vuoteen. YVIn vuosi 2013 on ollut mitä antoisin, ja odotamme innolla ja mielenkiinnolla vuotta 2014 - jolloin hanke laitetaan lopullisesti purkkiin! Lopun häämöttäessä uskallamme kuitenkin ennustaa, että tulevina vuosina yrittäjyyskasvatus nousee maassamme aivan erityiseen kukoistukseen. Niin pontevasti on teemaa kehitetty ja toteutettu niin YVIssä kuin muillakin yrittäjyyskasvatuksen kentillä.

YVI toivottaa kaikille menestyksekästä vuotta 2014! Alla asiaa tulevan kevään toiminnasta sekä yhteenvetoa vuodelta 2013.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Kevät 2014: Verraton verkosto - kilpailu opettajien ja/tai opettajankouluttajien sekä yritys- ja työelämän muodostamille verkostoille

Kevään 2014 toimintaan kuuluu verkostokilpailun järjestäminen, tällä kertaa nimellä Verraton verkosto 2014. Toivomme mahdollisimman runsasta osanottoa ja toivotamme kaikenlaiset ja kaikenkokoiset verkostot tervetulleiksi mukaan kilpailuun! Keväällä 2013 järjestetty Connected Educator -kilpailu on herättänyt positiivista huomiota, eikä syyttä: kilpailuun osallistuneet seitsemän verkostoa antavat selkeää näyttöä siitä, että yrittäjyyskasvatuksen parissa tehtävällä yhteistyöllä voidaan saavuttaa mitä huikeimpia tuloksia.

Yhteistyön antama esimerkki  innostaa eteenpäin niin yhteistyön tekijöitä kuin niitä, joilla verkostotoiminta vasta siintää ajatuksissa. Huomio yrittäjyyskasvatuksen parissa verkostoituneet: kertokaa siis verkostonne toiminnasta, käytännöistä ja tavoitteista myös muille - vaikkapa kilpailuun osallistumisen kautta - se kannattaa varmasti.

PS. Ohjeet kilpailuun osallistumisesta ovat tulossa alkuvuodesta, varsinainen kilpailuaika on kevättalvella. Lue lisää: www.yvi.fi/verratonverkosto2014

Kevät 2014: Julkaisu yrittäjyyskasvatuksen innoittajaksi ja tueksi

Keväällä 2014 kokoamme myös julkaisua, johon on tulossa runsain määrin YVIssä mukana olleiden toimijoiden kirjoituksia yrittäjyyskasvatuksesta erityisesti pedagogisesta näkökulmasta. Julkaisun tarkoituksena on koota yksiin kansiin muheva paketti yrittäjyyskasvatuksesta ja tuottaa niin tutkimukseen kuin kirjoittajien omakohtaisiin käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa ja vinkkejä opettajien ja opettajankouluttajien tueksi. Yrittäjyyskasvatus - mitä, miten ja miksi? YVI-julkaisun luettuasi tiedät kaiken tarpeellisen, ja vähän enemmänkin!

---------------------------------------------------------------------------------------

Vuosi 2013: hankkeen tulokset konkretisoituvat

YVI-hanke sai alkunsa vuonna 2010, perustana jo käynnissä ollut, alueellinen Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! -hanke. Valtakunnalliselle YVI-hankkeelle luotiin kunnianhimoinen, joskin saavutettavissa oleva tavoite tuoda yrittäjyyskasvatus kiinteäksi osaksi niin ammatillista kuin yleissivistävää opettajankoulutusta Suomessa.

Nyt, kun suurin osa hankkeen toiminnasta on saatu päätökseen, voimme hyvillä mielin todeta että todellista muutosta on saatu aikaiseksi. Uusia yhteistyön malleja on kehitetty, yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa ja strategioita on viety eteenpäin, teema on entistä vahvemmin esillä monen opettajankoulutusyksikön opetussuunnitelmassa. YVI-oppimisympäristöä on kehitetty ja täydennetty, ja hankkeen puitteissa on syntynyt reilu määrä tutkimusartikkeleja ja opinnäytetöitä. YVIn myötä yrittäjyyskasvatusta on viety eteenpäin suomalaisessa opettajankoulutuksessa - ja suomalaista yrittäjyyskasvatusta Euroopassa.

Pidemmittä puheitta: lue tutkimuksesta, perehdy opetussuunnitelmiin, tutustu YVIn vuoden 2013 lehtiin ja uutiskirjeisiin arkistossa. Huomaa erityisesti julkaisut, joissa YVIssä mukana olleet toimijat kertovat omin sanoin toiminnastaan ja kokemuksistaan - kyseiset julkaisut löydät myös tämän jutun alta, linkeistä sekä tiedostoja-laatikosta! Selaa oppimateriaaleja, anna palautetta. Jatketaan tästä, yritteliäästi ja uuden vuoden tuomalla innolla!   

29.12.2013
Laura Yöntilä, laura.yontila(a)utu.fi   
 
Päivitetty 2.3.2014: Tulokset-esitteet kohdennettu vuosille 2010-14.