Verkkojen punontaa - nyt! (blogi)

YVI-hanke järjestää keväällä 2014 yrittäjyyskasvatuksen verkostoille suunnatun Verraton verkosto -kilpailun. Tervetuloa mukaan kilpailemaan, aikaa on 14.4. asti! Alla pohdintaa verkostoitumisesta - ja lopussa lisätiedot ja linkki kilpailusivulle.

Olen - sattuneesta syystä - pohtinut viime aikoina verkostoitumisen merkitystä erityisen paljon ja useaan otteeseen pähkäillyt itsekseni, mitä koko sanalla tai käsitteellä oikeastaan tarkoitetaan. Verkostoitumisesta on viime vuosikymmenten aikana muotoutunut eräänlainen itsestäänselvyys, välttämättömyys, osa nykypäivän työelämää ja osaamisestaan huolen pitävän työntekijän taitopakettia. Verkostoitumisen juurtumisesta osaksi yleistä puhetta lienee helpottanut kommunikaatioteknologian ja erityisesti webin kehityksen mukanaan tuoma vallankumous, jonka yhteiskunnalliset ja kulttuuriset vaikutukset ovat viestinnän asiantuntijoiden mukaan luultavasti vielä suuremmat kuin kukaan meistä tällä hetkellä ymmärtääkään. Ja nykypäivän web - sosiaalisen median puitteissa - on sananmukaisesti verkko, jota pitkin kuljetaan ja jonka liitos- ja solmukohdissa haetaan kontaktia muihin kulkijoihin ja verkonkutojiin. Sitä verkostoituminen kai pohjimmiltaan on: etenemistä, kohtaamista, uusien reittien punomista, kera muiden kulkijoiden.

Verkostoitumisen määritelmään liittyvät pohdinnat veivät minut - luonnollisesti - webbiin, hakukoneen pariin ja sivustolle http://verkostojohtaminen.fi/, jossa mainitaan mm. luottamuksen ja sitoutumisen merkitys verkostojen toiminnalle (mainittakoon myös, että sivulla oli kiintoisasti käsitelty myös verkostoitumisen käsitteen ongelmallisuutta). Verkosto-käsitteen sisältöä eritellään myös YVI-sivuston sanakirjassa, josta suora lainaus: "Myös yrittäjyyskasvatuksen tulisi tukea oppilaiden verkostojen muodostamista ja verkostojen muodostamiseen liittyvien kykyjen kehittymistä." Tuntuisi luontevalta, että valmentaakseen oppilaita ja opiskelijoita verkostoitumisen maailmaan yrittäjyyskasvattajien itsensä tulisi vähintäänkin kokeilla ja mielellään myös harjoittaa verkostoitumista omassa toiminnassaan. Ja jos verkostoitumisella tarkoitetaan luottamuksen rakentamista ja sitoutumista, yhdessä kulkemista ja yhteisiä tavoitteita, on verkkojen rakentaminen helposti perusteltavissa olevaa toimintaa niin oppijoiden kuin kasvattajienkin keskuudessa.

YVI-hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää ja kehittää verkostoitumista yrittäjyyskasvatuksen parissa, ja valtakunnallisen hankkeen puitteissa mahdollisuuden tähän ovat olleet mitä parhaimmat. Verkostoja on luotu ja vahvistettu niin paikallisesti kuin maantieteellisesti laajoillakin alueilla; verkostoitumisen myötä on kehitetty uusia yhteistyön malleja, saatu tuoreita ideoita ja voitu hyödyntää yrittäjyyskasvatuksen erilaisia käytäntöjä ja mahdollisuuksia entistä laajemmin ja syvällisemmin.

Keväällä 2013 YVI järjesti verkostokilpailun nimellä Connected Educator - Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!, jonka avulla on nostettu esiin ja levitetty verkostoitumisen hyviä käytäntöjä. Kilpailun parhaillaan käynnissä oleva "toinen kierros" on saanut nimekseen Verraton verkosto 2014. Kaikenlaiset yrittäjyyskasvatuksen verkostot - pienet, isot, uudet ja vanhat - ovat tervetulleita mukaan kilpailuun, kertomaan oman verkostonsa toiminnasta. Jokaisella verkostoitumisen tavalla ja muodolla on merkitystä - kerro meille siis omasi!

Verraton verkosto 2014 -kilpailun lisätiedot ja kilpailukysymykset löytyvät osoitteesta www.yvi.fi/verratonverkosto2014. Paras verkosto palkitaan 500 euron shekillä, ja kilpailun arviointiraati voi myös jakaa kunniamainintoja. Vastaukset kilpailuun tulee jättää viimeistään 14.4. Aikaa on vielä hyvin siis!

Näytä meille yrittäjyyskasvatuksen ykkönen - verraton verkosto!

Laura Yöntilä, YVI - laura.yontila(at)utu.fi, puh. 044 588 6475