Nuori Yrittäjyys ry ja Sitra haastavat korkeakouluopiskelijat yrittämään

Nuori Yrittäjyys ry on käynnistänyt yhteistyössä Sitran kanssa kaksivuotisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on parantaa korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyystaitoja ja edistää valmistuvien työllistymistä. Seitsemän pilottiyliopistoa ja -ammattikorkeakoulua on lähtenyt mukaan hankkeeseen kehittämään Nuori Yrittäjyys ry:n NY Start Up -ohjelmaa, jolla Suomen 45 000 työttömän korkeakoulutetun määrää pyritään vähentämään antamalla opiskelijoille työkalut itsensä työllistämiseen.

NY Start Up -ohjelmassa korkeakouluopiskelijat oppivat yrittäjyyttä käytännön tekemisen kautta. Opiskelijat perustavat lukuvuoden ajaksi yrityksen ja saavat näin perinteisestä luentomuotoisesta opetuksesta poiketen todellisen kuvan yrittäjänä toimimisesta. Korkeakouluissa on opetettu yrittäjyyttä jo pitkään, mutta silti akateemisen loppututkinnon saaneet perustavat Suomessa vain murto-osan uusista yrityksistä.

– NY Start Up -yrityksissä opiskelijat pääsevät soveltamaan koulussa oppimia tietojaan kädet savessa luennoilla nukahtelun sijaan, ja samalla heille kertyy opintopisteitä, kehittämishankkeen vetäjä Petri Katajarinne sanoo.

NY Start Up -ohjelma tarjoaa matalan kynnyksen oppimisympäristön kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Riippumatta siitä, rakentaako opiskelija ohjelman avulla yrityksestään uuden suomalaisen menestystarinan vai päättääkö hän jättää yrittämisen sikseen vuoden kokeilun jälkeen, ohjelmassa opittavat konkreettiset työelämätaidot tulevat helpottamaan hänen työllistymistään.

– Uskomme, että tällaisilla konkreettisilla toimilla voidaan lisätä korkeakoulutettujen työllistymistä ja yrittäjyysinnostusta. Lopputuloksena saadaan lisää yrityksiä ja työpaikkoja Suomeen, Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen toteaa.

Ohjelman kehittämisessä ovat mukana ammattikorkeakoulut Laurea, Haaga-Helia ja Savonia, Turun ammattikorkeakoulu, Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin Turun alueyksikkö sekä Turun yliopisto ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Turun yliopistossa NY Start Up -ohjelma on ollut käytössä menestyksekkäästi jo kahdeksan vuoden ajan, ja hankkeen tavoitteena on kehittää Turun mallista ohjelmalle valtakunnallisesti toimiva kokonaisuus.

– Nopeasti muuttuvassa taloudessa ja yritystoiminnassa nuoret tarvitsevat lisää käytännöllisiä työelämävalmiuksia. Pitkälle kouluttautuneet nuoret ovat erittäin tärkeä ryhmä yhteiskunnassamme, ja heidän osaamistaan ei ole varaa pitää sivussa, työelämän ulkopuolella. Sitra päätti lähteä rahoittamaan Start Up -ohjelman kehittämistä, sillä tässä hankkeessa käytännöllisyys ja todellinen tarve yhdistyvät hyvällä tavalla, Sitran johtava asiantuntija Timo Lindholm sanoo.

Nuori Yrittäjyys ry

Nuori Yrittäjyys ry eli NY tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia 7–25-vuotiaille nuorille koulujen ja oppilaitosten kautta. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on opinto-ohjelmien kokonaisuus, joka tarjoaa käytännönläheisiä yhteistyömuotoja nuorten yrittäjyysasenteen, työelämävalmiuksien sekä oman talouden hallinnan vahvistamiseen. NY-ohjelmat tukevat opetusta eri kouluasteilla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tekemällä oppimiseen perustuva toiminta vahvistaa myös konkreettisesti nuorten ja elinkeinoelämän yhteistyötä. NY on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja se kuuluu kansainväliseen kattojärjestöön Junior Achievement Worldwideen. Suomessa toiminta alkoi vuonna 1995. nuoriyrittajyys.fi

NY Start Up -ohjelma

NY Start Up -ohjelmassa opiskelijat perustavat lukuvuoden ajaksi yrityksen ja harjoittelevat yritystoimintaa oikeilla markkinoilla. Ohjelman aikana opiskelija oppii käytännön yritystoimintaa aina liikeidean kehittämisestä testaamisen kautta markkinointiin ja myyntiin. Samalla hän oppii tärkeitä työelämätaitoja kuten tiimityöskentelyä, talouden hallintaa ja itsensä johtamista. Parhaimmillaan oppiminen tapahtuu monialaisissa yritystiimeissä, joissa on mukana eri alojen opiskelijoita. Ohjelma on suunnattu erityisesti niille opiskelijoille, joilla ei vielä ole kokemusta yrittäjyydestä tai jotka eivät vielä ole valmiita aloittamaan oikeaa yritystoimintaa. Kun opiskelijat ovat kokeilleet yrittämistä vuoden ajan, he voivat halutessaan jatkaa yritysideansa kehittämistä esimerkiksi yrityskiihdyttämössä ja perustaa oikean yrityksen. Opiskelijoiden on vuoden aikana myös mahdollista verkostoitua eurooppalaisen Start Up -ohjelman kautta muiden maiden opiskelijoiden kanssa. NY Start Up -ohjelma on korkeakouluille maksuton.

Nuori Yrittäjyys ry, 12.2.2015