YVIä Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan numerossa 4/2016 on Heikki Hannulan kirjoittama artikkeli "Ammatillisen opettajankoulutuksen yrittäjyyskasvatusta tutkimassa ja kehittämässä YVI-hankkeen avulla".

Joomla! virheenkorjauskonsoli

Istunto

Profiilin tiedot

Muistin käyttö

Tietokantakyselyt