Uusi yrittäjyyskasvatuksen strategia luovutettu Opetus- ja kulttuuriministerille

Uusi yrittäjyyskasvatuksen strategia luovutettu Opetus- ja kulttuuriministerille. YVI ja Digitreenari ovat mukana. Lue lisää tästä.

Joomla! virheenkorjauskonsoli

Istunto

Profiilin tiedot

Muistin käyttö

Tietokantakyselyt