Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun tavoitteena yrittäjyyskasvatuksessa on, että opettajaopiskelijat saavat valmiuksia toimia yrittäjyyskasvatuksen kehittäjinä omassa toimintaympäristössään ja eri kouluasteiden, yritysten ja aluekehitysorganisaatioiden muodostamissa verkostoissa.

Tehtävänä on vahvistaa opettajaopiskelijoiden yritteliästä toimintatapaa elämässään, opiskelussaan ja työssään. Tavoite kytkeytyy kiinteästi koko Jyväskylän ammattikorkeakoulun (http://jamk.fi) strategisiin linjauksiin.

Opettajaopiskelijan yrittäjyyskasvatuspolku

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajaopiskelijoiden toimintaa ohjaavat opetussuunnitelman perusteet, opetussuunnitelma ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Yrittäjyyskasvatuspolku rakentuu siten, että yrittäjyyskasvatus integroituu tiettyihin opettajankoulutuksen opintojaksoihin, oppimisympäristöihin ja toimintatapoihin sekä näyttäytyy erityisesti valinnaisissa opintojaksoissa.

Opetussuunnitelman uudistustyö on käynnissä, ja sivut päivittyvät tältä osin elokuussa 2012.

Käytännön toteutuksesta

Käytännön toteutuksia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ohjaavat pedagogiset periaatteet. Ne linjaavat toimintaa ja näyttäytyvät erilaisissa oppimisen tiloissa laajempina osaamiskokonaisuuksina, sisältöinä ja teemoina, opintojaksoissa, oppimis- ja ohjausprosesseissa ja yksittäisissä pedagogisissa toteutuksissa.

Esimerkkinä yksittäisestä pedagogisesta ratkaisusta on "Tulevaisuuden muistelu yrittäjyyskasvatuksessa pedagogisena strategiana" -toteutus:

URL: http://www.itk.fi/2012/ohjelma/foorumi/70

Kysy lisää

YVI-hankkeen toimijat Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa:

Lea Soininen

Aino Lepänjuuri

Inkeri Laaksonen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.