Yrittäjyyskasvatus NYT, Lappeenranta

AIKA: 01.11.2012 - 01.11.2012. PAIKKA: Lappeenranta

Opetushallituksen rahoituksen mahdollistama maksuton täydennyskoulutus perus- ja toisen asteen opettajille.

Koulutus antaa osallistujille hyvän käsityksen yrittäjyyskasvatuksen nykytilasta ja moninaisista piirteistä sekä tarjoaa kehittämisvinkkejä opetustyöhön. Koulutuksessa pohditaan yrittäjyyskasvatuksen olemusta: mitä se on ja ei ole, millaisia mahdollisuuksia yrittäjyyskasvatus tarjoaa ja mitä yrittäjämäinen pedagogiikka tarkoittaa käytännön opetustyössä. Koulutuksessa tutustutaan myös yrittäjyyskasvatuksen verkostoihin ja olemassa oleviin aineistoihin ja materiaaleihin.

Koulutus koostuu etätehtävistä ja lähiopetuspäivästä. Koulutus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille perus- ja toisen asteen opetushenkilöstölle. Kouluttajana toimii KTM Elena Ruskovaara. Koulutus on osallistujille maksutonta Opetushallituksen kustantamaa täydennyskoulutusta (koulutettava tai tilaajaorganisaatio vastaa mahdollisista matka- ja sijaiskuluista).