Tutkimusmatka yrittäjyyteen

AIKA: 03.10.2013 - 26.11.2013. PAIKKA: Helsinki / Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus

KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET:

  • Koulutuksen tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden edistäminen sekä erityisesti oppilaitos-yritysyhteistyön kehittäminen
  • Osallistujat oppivat ymmärtämään yrittäjyyden erilaisia muotoja ja polkuja sekä sisäistämään mitä taitoja ja tietoja yrittäjyydessä tarvitaan
  • Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti siihen, miten oppilaiden/opiskelijoiden yrittäjämäisen asenteen ja toimintatapojen kehittämistä voidaan tukea

KOHDERYHMÄ:

  • Koulutus on tarkoitettu yleissivistävän ja vapaan sivistystyön henkilöstölle

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/koulutus/course/tutkimusmatka_yrittajyyteen-5op-syksy_2013_helsinki/