Yrittäjyysopinnoilla yrittäjyyteen, 2010-13, Lapin yliopiston avoin yliopisto

Lapin yliopiston avoin yliopisto järjestää yhteiskuntatieteiden tiedekunnan
opintovaatimusten mukaiset Yrittäjyysopinnot 60 op.
Opinto-ohjelmassa yhdistyvät yrittäjyysosaaminen sekä yrittäjämäinen ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa. Yrittäjyyttä tarkastellaan henkilökohtaisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

TARKEMMAT TIEDOT OPINNOISTA: Ks. linkki alla.