Mistä YVIssä on kyse?

LUE YVI-HANKKEEN TULOKSISTA JA AIKAANSAANNOKSISTA 2010-14

Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö YVI (www.yvi.fi) tarjoaa tietoa, materiaaleja ja työvälineitä erityisesti opettajien ja opettajankouluttajien käyttöön. YVI-oppimisympäristö sekä tutustuttaa yrittäjyyskasvatukseen että auttaa syventämään aihepiiriin liittyvää tietoutta. Tavoitteena on myös vahvistaa verkostoyhteistyötä sekä yrittäjyyskasvatukseen liittyviä pedagogisia valmiuksia.

Opettajankouluttajien ja opettajien lisäksi YVI-ympäristöä voivat hyödyntää myös yritykset, opettajaksi opiskelevat, kotiväki sekä kaikki yrittäjyyskasvatuksesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet.

YVI-oppimisympäristön sisältö perustuu sekä tutkimuksen että käytännön toiminnan ja kokemuksen kautta kerätylle tiedolle. Oppimisympäristöä täydennetään ja kehitetään edelleen.

YVI-oppimisympäristön taustalla olevat hankkeet

• Valtakunnallisessa YVI-hankkeessa (2010-2014) kehitettiin yrittäjyyskasvatusta ammatillisessa ja yleissivistävässä opettajankoulutuksessa. Hanketta koordinoi Turun yliopiston Turun normaalikoulu. Hanketta rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto ja rahoittajaviranomaisena toimi Opetushallitus. Lisäksi hanketta rahoittivat Kehittämiskeskus Opinkirjo, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Liikesivistysrahasto.

Hankkeessa oli mukana yli kolmekymmentä kumppania, jotka edustavat yliopistojen opettajankoulutuslaitoksia, normaalikouluja, ammattikorkeakouluja ja ammatillisia opettajakorkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia, yliopistojen tutkimus- ja koulutusyksiköitä sekä kasvatus-, yritys- ja työelämän järjestöjä ympäri Suomen (ks. logot etusivulla).

YVI-oppimisympäristön kehittämisen lisäksi YVI-hankkeen tavoitteita olivat yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen, verkostoyhteistyön edistäminen sekä vaikuttaminen yrittäjyyskasvatuksen strategioihin ja opetussuunnitelmiin. Hankkeen yhteydessä toimi myös aktiivinen, monitieteinen tutkimusryhmä.

YVI-hanke on Euroopan komission ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Best Practice -hanke (v. 2011). Hanke sai myös presidentti Sauli Niinistön tervehdyksen ja kiitokset hankkeen lehdessä keväällä 2013.

Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! -hanke (2009-2012) oli alueellinen kehittämisprojekti, jonka rahoittajaviranomaisena toimi ESR / Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisäksi hanketta rahoittivat Pellervo-Seura, Osuustoiminnan neuvottelukunta ja Turun Seudun Kehittämiskeskus. YVI-oppimisympäristö luotiin alunperin tässä hankkeessa.

Lisätietoa YVI-hankkeesta ja YVI-oppimisympäristöstä löytyy alla olevista tiedostoista.