Ammatillinen opettajankoulutus

Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat osa ammatillista opettajankoulutusta!

Taina Järven väitöskirja "Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella" on erittäin mielenkiintoista luettavaa erityisesti ammatillisen opettajankouluttajan näkökulmasta. Se antaa paljon työkaluja ja pohdinnan arvoisia asioita jokaiselle ammatilliselle opettajalle ja miksei myös ammatilliselle opettajaopiskelijalle ja opettajankouluttajalle. Linkki itse väitöskirjaan löytyy Tutkimus -sivulta. Nostaisin esille muutaman minusta tässä hyvin kuvatun ilmiön tai asian:

• Toimintaoppiminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia mm. työelämässä tarpeellista hiljaista tietoa, jollaisena näen yrittäjyyden. Tavoitteelliseksi tämän oppimistoiminnan tekee tietoinen reflektio.

• Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyteen oppimisen pitää kiinnittyä omaan ammattialaan ja alueen elinkeinoelämään. Minusta tämä tarkoittaa sitä, että tärkein yrittäjyyteen oppimisen ohjaaja ammatillisessa koulutuksessa on ammattiopettaja, ei erillinen yrittäjyysopettaja.

• Työssä esitellään hyvin oppimisen kannalta keskeiset elementit. Niiden pohjalta opettaja ja hänen edustamansa yhteisö voivat kehittää omaan toimintaympäristöön ja tilanteeseen sopivia konkreettisia oppimisympäristöjä sekä pedagogisia ja didaktisia ratkaisuja yrittäjyyden oppimiseen ja ohjaamiseen.

• Yrittäjän oppiminen tarjoaa hyvän perspektiivin myös ammatillisten opiskelijoiden yrittäjyyteen oppimiselle. Minusta tässä työssä mahdollisuuksien havainnointi ja se oppiminen on konkretisoitu hyvin. Sen lisäksi tai ehkä sille alisteisina nousevat esille muun muassa toiminnallisuus ja riskin oppiminen.

Suosittelen, Heikki Hannula

Kirjallisuutta aiheesta

Tiikkala, A. 2013. Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä. Turun yliopiston julkaisuja C: 368. Annales Universitatis Turkuensis. Turun yliopisto.

Järvi, T. 2013. Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Lapin yliopistokeskus. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 109.

Kysy lisää

  • Heikki Hannula lehtori Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.