Yleissivistävän koulutuksen opettajankoulutus

Yrittäjyyskasvatuksen arvoperusta luodaan yleissivistävässä koulutuksessa!

Yleissivistävä koulutus rakentaa perustan oppijan yrittäjyyskasvatuspolulle.

Yleissivistävän koulutuksen opettajankoulutuksesta vastaavat yliopistot ja niiden yhteydessä toimivat harjoittelukoulut eli normaalikoulut. Yliopistojen opettajankoulutuslaitoksista valmistuu (KM) luokanopettajia, aineenopettajia sekä erityisopettajia, jotka suorittavat opetusharjoittelunsa normaalikouluissa. Yrittäjyyskasvatuksen opinnot on järjestetty eri yliopistoissa hyvin eri tavoin. Niitä voi tarkastella "Opetussuunnitelmat ja strategiat" -sivulla olevasta taulukosta.

Opettajankoulutusta on tarjolla seuraavissa yliopistoissa:

  • Lapin yo
  • Oulun yo
  • Jyväskylän yo
  • Joensuun yo, johon kuuluvat myös Savonlinnan yksiköt
  • Åbo Akademin Vaasan yksiköt (ruotsinkielinen)
  • Turun yo, johon kuuluvat myös Rauman yksiköt
  • Tampereen yo 
  • Helsingin yo, jonka yhteydessä on kaksi normaalikoulua

Kirjallisuutta aiheesta

Haataja, A.K. 2014. "Siinä pitäs pomottaa itteään..." Tapaustutkimus vastuuseen kasvamisesta alkuopetusluokassa. Acta Universitatis Lapponiensis 286. Lapin yliopisto: Rovaniemi 2014. ISBN (nid.) 978-952-484-760-5, ISSN 0788-7604.

Tiikkala, A. 2013. Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä. Turun yliopiston julkaisuja C: 368. Annales Universitatis Turkuensis. Turun yliopisto.

Hietanen, L. 2012. Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin. Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Lapin yliopistokustannus.

Kysy lisää

  • Anne Tiikkala Opettaja, opettajankouluttaja, Turun normaalikoulu +358 40 867 6915 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.