Haastatteluja

Millainen olisi hyvä opettaja?

Millainen on tulevaisuuden unelmakoulu?

Opittiinko koulussa virheistä?

Mitä taitoja tulevaisuuden ihminen tarvitsee?