Toteutus

Oppimateriaalit

Oppimateriaalihaku (sivun oikeassa laidassa) vie sinut osioon, josta löytyy valmiita, heti käyttöön otettavia yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaaleja.

Tiedostoissa (alempana tällä sivulla)

 • Oulun normaalikoululla toteutetusta 9-luokkalaisten teemapäivästä tehdystä koosteesta saa hyviä vinkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteutukseen.
 • Numeroidut (1-6) tiedostot käsittelevät oppilaiden ajattelutaitojen systemaattista kehittämistä. Materiaali sisältää käytännön esimerkkejä, tehtäviä ja työkaluja sekä ajattelutaitojen merkitykseen ja kehittämiseen liittyvää taustatietoa.

Oppimisympäristöjä webissä

 • YVI-moottori (poistettu käytöstä projektin loputtua 2015) on YVI-hankkeessa kehitetty työkalu, jonka avulla oppijat voivat harjoittaa yhteistä ideointia ja rakentavaa vuorovaikutusta. YVI-moottori on web-palvelu, joka koostuu keskustelupalstoista ja taustalla näkyvästä kartasta. - YVI-moottori ja käyttöohjeet löytyvät osoitteesta www.yvi-moottori.fi Moottori vaatii rekisteröitymisen ja sisäänkirjautumisen. 
 • Dynastart on verkkoympäristö, joka toimii opiskelijalle oppimisen työkaluna oman osaamisen esille tuomiseen.  Työkalun avulla opiskelija oppii kuinka liikeidea markkinoidaan ja myydään muille multimediaa hyödyntäen. Idea tulee visualisoida ja tiivistää muutaman minuutin videoon, jota muut voivat arvioida ja kommentoida. Työkalu sopii erityisesti ammatilliseen koulutukseen.

Arvot toteutuksen tukena

Yrittäjyyskasvatuksen toteutuksen tukena voi käyttää muun muassa seuraavia arvoja, jotka on kartoitettu kahdella EU-tason kyselytutkimuksella vuosina 2010 ja 2011 (ks. myös Tiikkala 2013):

 • luovuus
 • ongelmanratkaisukyky
 • yhteistyökyky
 • tulevaisuuteen suuntautuminen
 • vastuullisuus
 • virheistä oppiminen, virheiden näkeminen positiivisessa valossa
 • tietämys ja ajattelu
 • kyky sietää muutoksia
 • riskinottokyky
 • itseluottamus
 • aloitteellisuus
 • sitoutuminen
 • tiimityötaito
 • keskustelutaito