STAD-menetelmä

STAD-menetelmässä (Student-Teams - Achievement Divisions) painotetaan sitä, että olennaista on yhdessä oppiminen ei vaan yhdessä tekeminen. STAD-menetelmässä oppilaat jaetaan neljän hengen ryhmiin. Opettaja huolehtii asian opettamisesta, ryhmä vastaa jäseneensä oppimisessa, arviointitilanne on yksilöllinen. Menetelmä sopii parhaiten selkeiden asiakokonaisuuksien opiskeluun.

Aineisto

Senge P. (1990). The Fifth discipline. London: Doubleday. **Slavin, R. E. (2001). Tiimioppiminen ryhmässä. Teoksessa P. Sahlberg, & S. Sharan. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Porvoo: WSOY.******