Yritysstrategia

Yritysstrategia (corporate strategy) ja liiketoimintastrategia (business strategy) ovat strategiaprosessin osia. Strategia voidaan kuvata prosessina, jonka avulla yritys analysoi toimintaansa ja ympäristöään, identifioi osaamisensa ja voimavaransa, kartoittaa kilpailukykynsä, arvioi mahdollisuutensa ja riskinsä sekä allokoi voimavaransa hyödyntämään toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Yritysstrategia määrittelee missä ne toimialat ja markkinat (liiketoiminnat), joilla yritys haluaa olla mukana ja kilpailla. Yritysstrategia sisältää mm. resurssien allokointiin ja investointeihin liittyvät päätökset (taloudellinen strategia) ja kertoo yrityksen identiteetin ja ydinosaamisen. Ydinosaamisen avulla varmistetaan profiloituminen eli asemointi ja kilpailuetu markkinoilla.  Liiketoimintastrategia puolestaan keskittyy olemassa olevien resurssien ja ympäristön asettamien vaatimusten yhteensovittamiseen (organisationaalinen strategia)

Aineisto

Ansoff, I. (1985). Corporate strategy. London: Penguin.**Hatten, K.J. & Schendel, D.E. (1977). Heterogeneity within an industry. Journal of Industrial Economics, 26, 97 – 113. ******