Ammatinharjoittaja (person practicing a profession, self-employed person)

Ammatinharjoittaja viittaa luonnolliseen henkilöön (ei organisaatioon), joka harjoittaa yritystoimintaa usein päätyönään ja pääasiallisena tulon lähteenään (Villa et al., 2007).

Ammatinharjoittaja on toiminnassaan itsenäinen siten, että ammattia harjoitetaan omaan lukuun, omalla riskillä ja omissa nimissä. Erillistä organisaatiota ei tarvita, vaikka ammatinharjoittaja onkin ilmoitus-, kirjanpito- ja verovelvollinen. Ammatinharjoittajaksi ryhtyminen ei yleensä vaadi suurta pääomapanosta, sillä siinä pääasiallisena panoksena on yrittäjän ammattitaito. Ammattitaidon hankkimisessa oleellista on koulutus ja käytännön pätevyys. (Villa et al., 2007) Tässä myös yrittäjyyskasvatuksella on keskeinen rooli.

Ammatinharjoittaja on yrittäjä. Vaikka ammatinharjoittajia erikseen on tutkittu vähän, koskevat useimmat yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen tutkimukset myös ammatinharjoittajia. Erityisesti ammatinharjoittaja liittyy keskusteluun, jossa on keskitytty yksin toimiviin yrittäjiin ja suhteellisen pienimuotoiseen, yrittäjän ammattiosaamiseen perustuvaan yrittäjyyteen.

Aineisto


Villa, S., Ossa, J., & Saarnilehto, A. (2007). Yritysmuodot: Toiminta, rahoitus ja verotus. Helsinki: WSOYpro.