Freelancing

Freelancing on projektiperusteista yrittäjyyttä, joka perustuu sopimukseen freelance-yrittäjän ja toimeksiantajan välillä tiettyä tarkoitusta ja ajanjaksoa varten ilman, että yrittäjä on varsinaisessa työsuhteessa toimeksiantajaan (Ferriani et al., 2009).

Tyypillisimpiä freelance-yrittäjiä ovat toimittajat ja muut media-alan toimijat, kirjailijat sekä taiteilijat (Ashton, 2011; Bechky, 2006; Saundry et al., 2006; Storey et al., 2005). Kasvavassa määrin freelancingiä hyödyntävät myös IT-asiantuntijat. Freelancereille onkin enemmän kysyntää nykyään kuin koskaan aikaisemmin kasvavan ulkoistamisen (Lister, 2010; Storey et al., 2005) ja työvoiman joustavuustarpeen vuoksi (Bechky, 2006). Freelance-yrittäjälle freelancing tarjoaa luovia, joustavia ja henkilökohtaisia pyrkimyksiä tukevia yrittäjyysmahdollisuuksia, mutta myös haasteita esimerkiksi säännöllisten tulojen säilyttämisessä (Ashton, 2011; Saundry et al., 2006). Varsinaisen työsuhteen puuttuminen tekee freelancereista työmarkkinoilla haavoittuvaisia, mikä voi taloudellisten tulojen epävarmuuden ohella vahingoittaa yrittäjien ammatillista ja henkilökohtaista identiteettiä (Storey et al., 2005). Haasteeksi saattaa syntyä myös kilpailijoista erottautuminen ja tavoiteltujen töiden saaminen sekä työhön liittyvät eettiset kysymykset, kun varsinaista työsopimusta toimeksiantajaan ei ole. Olennaista freelancereille ovat useat asiakkaat ja verkostot (ks. verkosto), joiden ansiosta yrittäjä ei ole riippuvainen yhdestä toimeksiantajasta ja joiden avulla yrittäjyysmahdollisuuksia voi syntyä ja töitä saada (Ashton, 2011; Ferriani et al., 2009; Storey et al., 2005). Freelance-yrittäjä toimii siis monimutkaisten rakenteiden ja suhteiden verkostoissa, jotka voivat auttaa yrittäjää hänen pyrkimystensä saavuttamisessa (Saundry et al., 2006).

Vaikka freelancingiä hyödynnetään käytännössä paljon, on siitä olemassa vähän akateemista tutkimusta. Lisäksi tutkimus on hajaantunutta. Aihealueessa on siis vielä paljon tutkimusaukkoja tutkimuksen vähäisyyden ja freelance-yrittäjyyden erityispiirteiden vuoksi (Bechky, 2006).

Aineisto


Ashton, D. (2011). Media work and the creative industries: Identity work, professionalism and employability. Education + Training, 53 (6), 546 – 560.

Bechky, B. A. (2006). Gaffers, gofers, and grips: Role-based coordination in temporary organizations. Organization Science, 17 (1), 3 – 21.

Ferriani, S, Cattani, G., & Baden-Fuller, C. (2009). The relational antecedents of project-entrepreneurship: Network centrality, team composition and project performance. Research Policy, 38 (10), 1545 – 1558.

Lister, K. (2010). Freelance nation. Entrepreneur, 38 (9), 88 – 97.

Saundry, R, Antcliff, V., & Stuart, M. (2006). It’s more than who you know – Networks and trade unions in the audio-visual industries. Human Resource Management Journal, 16 (4), 376 – 392.

Storey, J., Salaman, G., & Platman, K. (2005). Living with enterprise in an enterprise economy: Freelance and contract workers in the media. Human Relations, 58 (8), 1033 – 1054.