Henkilöyhtiö (partnership)

Henkilöyhtiö on kahden tai useamman henkilön yhteistoimintaan perustuva yhtiömuoto ja organisaatio, joihin lukeutuvat avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö (Villa et al., 2007). Katso lisätietoa tämän sanaston kohdista avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.