Kotitalous (household)

Kotitalous on termi asumisyksiköstä, jonka muodostavat kaikki ne eri elämänjärjestelyiden perusteella yhteenkuuluvat henkilöt, joilla on kokonaan tai osittain yhteinen ruokatalous tai jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä (Tilastokeskus).

Kotitalouteen liittyy sekä fyysisiä, taloudellisia, terveydellisiä että sosiaalisia tekijöitä. Sillä, millaisesta kotitaloudesta oppilas tulee, voi olla merkitystä hänen yrittäjyystaipumukseensa tai -kiinnostukseensa esimerkiksi kotitalouden tarjoaman sosiaalisen pääoman (ks. sosiaalinen pääoma) vuoksi. Kotitalouteen liittyy myös muiden jaettujen resurssien syntyminen ja hyödyntäminen. (Rodriguez et al., 2009) Esimerkiksi kotitalouden tulon lähteiden määrällä voi olla positiivinen yhteys yritysten perustamiseen taloudellisen riskin vähentämisen ja taloudellisen pääoman kertymisen vuoksi (Krasniqi, 2009). Kotitaloudet ovat myös merkittäviä työllistäjiä yrittäjien näkökulmasta

Kotitaloudet näkyvät talouden ja yrittäjyyden erilaisissa tutkimuksissa, vaikkakaan eivät suoraan valtavirran tutkimuksissa. Koska yrittäjyyden syntyyn vaikuttavia tekijöitä tutkitaan paljon ja niitä on lukuisia (Krasniqi, 2009), myös kotitalouksien vaikutus on joissakin tutkimuksissa otettu huomioon, vaikkakin vähän suhteessa esimerkiksi perheen ansaitsemaan paikkaan tällaisessa tutkimuksessa (Rodriguez et al., 2009).

Aineisto


Krasniqi, B. A. (2009). Personal, household and business environmental determinants of entrepreneurship. Journal of Small Business and Enterprise Development, 16 (1), 146 – 166.

Rodriguez, P., Tuggle, C. S., & Hackett, S. M. (2009). An exploratory study of how potential “family and household capital” impact new venture start-up rates. Family Business Review, 22 (3), 259 – 272.

Tilastokeskus. Tietoa tilastoista, käsitteet ja määritelmät: kotitalous. Saatavilla http://www.stat.fi/meta/kas/kotitalous.html. Viitattu 21.11.2011. Helsinki: Tilastokeskus.