Motivaatio (motivation)

Motivaatio yrittäjyyden kohdalla viittaa käyttäytymiseen ja prosessiin, jossa yksilö päättää yrittäjäksi ryhtymisestään ja toimii yrittäjäksi ryhtyäkseen (Naffziger et al., 1994). Siihen liittyy yksilön aikomukselliset tavoitteet tai toivomukset (Bird, 1988; Douglas & Shepherd, 2002; Kuratko et al. 1997; Learned, 1992; Naffziger et al., 1994), joilla on voimakkaita käyttäytymisellisiä vaikutuksia (Cardon et al., 2009; Steel & König, 2006). Lisäksi motivaatioon liittyvät yksilön uskomukset siitä, onko hänen mahdollista saavuttaa tavoitteensa tai toteuttaa toivomuksensa yrittäjyyden kautta tai yrittäjyydessä itsessään (Bird, 1988; Johannisson et al., 1998; Krueger et al., 2000; Kuratko et al., 1997; Learned, 1992; Naffziger et al., 1994; Steel & König, 2006).

Yrittäjyyskasvattajien tulisi ymmärtää erityisesti yrittäjyyden motivaatiota (Krueger et al., 2000). Ilman motivaatiota ei synny uutta yrittäjyyttä eikä olemassa olevaa yrittäjyyttä kehitetä eteenpäin. Motivaatio on moniulotteinen käsite ja on esimerkiksi huomattavaa, että motivaatioon vaikuttavat myös yksilön ulkopuoliset tekijät kuten koulutukselliset, poliittiset ja markkinoihin liittyvät tekijät (Shane et al., 2003) sekä se tilanne, jossa motivaatiotekijät syntyvät tai voisivat syntyä (Greenberger & Sexton, 1988). Tärkeää on ymmärtää juuri opiskelijoiden motivaatiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä (ks. motivaatiotekijä).

Motivaatiota on tutkittu paljon monilla eri tieteenaloilla. Erilaiset motivaatiotutkimukset ja -teoriat selittävät, miksi yksilö valitsee toimimisen tietyllä tavalla muiden vaihtoehtojen sijaan (Wiklund et al., 2003). Motivaatiota selitetään muun muassa odotusarvo-, hyöty-, tarve-, tavoite- ja kognitioteorioilla (Amit et al., 1993; Douglas & Shepherd, 2002; Shane et al., 2003; Steel & König, 2006) sekä veto- ja työntötekijöillä (Hessels et al., 2008). Lisäksi motivaatio on usein jaettu ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon (Cassar, 2007; Kuratko et al., 1997) kertoen motivaation moninaisista lähteistä ja motivaation luonteen erilaisuudesta (Linke et al., 2010).

Aineisto


Amit, R., Glosten, L., & Muller, E. (1993). Challenges to theory development in entrepreneurship research. Journal of Management Studies, 30 (5), 815 – 834.

Bird, B. (1988). Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention. Academy of Management Review, 13 (3), 442 – 453.

Cardon, M. S., Wincent, J., Singh, J., & Drnovsek, M. (2009). The nature and experience of entrepreneurial passion. Academy of Management Review, 34 (3), 511 – 532.

Cassar, G. (2007). Money, money, money? A longitudinal investigation of entrepreneur career reasons, growth preferences and achieved growth. Entrepreneurship and Regional Development, 19 (1), 89 – 107.

Douglas, E. J., & Shepherd, D. A. (2002). Self-employment as a career choice: Attitudes, entrepreneurial intentions, and utility maximization. Entrepreneurship Theory and Practice, 26 (3), 81 – 90.

Greenberger, D. B., & Sexton, D. L. (1988). An interactive model of new venture initiation. Journal of Small Business Management, 26 (3), 1 – 7.

Hessels, J., van Gelderen, M., & Thurik, R. (2008). Entrepreneurial aspirations, motivations, and their drivers. Small Business Economics, 31 (3), 323 – 339.

Johannisson, B., Landström, H., & Rosenberg, J. (1998). University training for entrepreneurship: An action frame of reference. European Journal of Engineering Education, 23 (4), 477 – 496.

Krueger, N. F. Jr., Reilly, M. D., & Carsund, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15 (5 – 6), 411 – 432.

Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Naffziger, D. W. (1997). An examination of owner’s goals in sustaining entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 35 (1), 24 – 33.

Learned, K. E. (1992). What happened before the organization? A model of organization formation. Entrepreneurship Theory and Practice, 17 (1), 39 – 48.

Linke, J., Kirsch, P., King, A. V., Gass, A., Hennerici, M. G., Bongers, A., & Wessa, M. (2010). Motivational orientation modulates the neural response to reward. Neuroimage, 49 (3), 2618 – 2625.

Naffziger, D. W., Hornsby, J. S., & Kuratko, D. F. (1994). A proposed research model of entrepreneurial motivation. Entrepreneurship Theory and Practice, 18 (3), 29 – 42.

Shane, S., Locke, E. A., & Collins C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13 (2), 257 – 279.

Steel, P., & König, C. J. (2006). Integrating theories of motivation. Academy of Management Review, 31 (4), 889 – 913.