Normi (norm)

Normi tai sosiaalinen normi tarkoittaa käsitteellisiä sääntöjä, jotka jakavat teot sallittuihin, kiellettyihin, suositeltaviin ja käskettyihin (Hirsjärvi, 1983).

Normeja ovat sekä viralliset eli lakiin tai muihin kirjoitettuihin sääntöihin perustuvat normit että epäviralliset eli ihmisten väliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvat normit. Normeja pidetään yllä sanktioiden eli rangaistusten avulla, mikä luo roolivelvoitteita ja paineita yhdenmukaisuuteen. Normit luovat siis käyttäytymisen viitekehykset, jotka ohjaavat yhteiskunnan tai jonkin muun yhteisön henkilöitä. (Hirsjärvi, 1983)

Normi tarkoittaa eri asiaa eri aloilla ja eri näkökulmista tarkasteltuna. Normeja on tutkittu esimerkiksi pyskologian ja sosiaalipsykologian aloilla. Yrittäjyyskasvatuksessa käsite ei ole saanut samassa määrin huomiota.

Aineisto


Hirsjärvi, S. (toim.). (1983). Kasvatustieteen käsitteistö. Helsinki: Otava.