Omistajuus (ownership)

Omistajuus on monimuotoinen ilmiö. Useimmiten omistajuudella tarkoitetaan muodollista, taloudellista ja laillista omistajuutta, joka on yhteiskunnan osalta objektiivisesti tunnustettu ja johon liittyvät oikeudet on määritelty ja suojattu laissa. Omistajuus on kuitenkin myös psykologinen ilmiö, joka viittaa yksilön tai ryhmän omistajuuden tunteisiin sekä konkreettisia että abstrakteja kohteita kohtaan, joihin henkilöllä tai ryhmällä ei välttämättä ole muodollista omistajuutta (ks. psykologinen omistajuus) (Pierce et al., 2001; Pierce & Rodgers, 2004).

Omistajuus liittyy sekä muodollisena että psykologisena vahvasti yrittäjyyteen. Yrittäjyydessä on monesti oleellisessa osassa muodollinen yrityksen omistaminen (Hébert & Link, 1989) ja yrittäjyys myös määritellään monesti omistajuuden avulla (esimerkiksi Westhead & Wright, 1998). On kuitenkin huomattavaa, että tällainen omistajuus yksinään ei ole riittävä määrittelemään omistajuutta yrittäjyydessä (Schumpeter, 1934). Yrittäjyyteen liittyykin vahvasti myös omistajuuden tunteet.

Omistajuus on vahva osa yrittäjyystutkimusta. Erityisesti omistajuus näyttäytyy tutkimuksessa muodollisena omistajuutena, joka määrittää yrittäjyyttä. Vaikka nykyään organisaatiotutkimuksessa on jo huomattu psykologisen omistajuuden merkitys ja sille on kehitetty teoriaa (Pierce et al., 2001) laajentaen se myös kollektiiviselle tasolle (Pierce & Jussila, 2010), on yrittäjyystutkimuksessa käytetty tätä käsitettä huomattavan vähän (ks. Rantanen & Jussila, 2011).

Aineisto


Hébert, R. F., & Link, A. N. (1989). In search of the meaning of entrepreneurship. Small Business Economics, 1 (1), 39 – 49.

Pierce, J. L., Kostova, T., & Dirks, K. T. (2001). Toward a theory of psychological ownership in organizations. Academy of Management Review, 26 (2), 298 – 310.

Pierce, J. L., & Jussila, I. (2010). Collective psychological ownership within the work and organizational context. Journal of Organizational Behavior, 31 (6), 810 – 834.

Pierce, J. L., & Rodgers, L. (2004). The psychology of ownership and worker-owner productivity. Group and Organizational Management, 29 (5), 588–613.

Rantanen, N., & Jussila, I. (2011). F-CPO: A collective psychological ownership approach to capturing realized family influence on business. Journal of Family Business Strategy, 2 (3), 139 – 150.

Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Westhead, P., & Wright, M. (1998). Novice, serial and portfolio founders: Are they different? Journal of Business Venturing, 13 (3), 173 – 204.