Oppimispäiväkirja (learning diary)

Oppimispäiväkirja on menetelmä oman oppimisen ja kirjoittamisen taitojen kehittämiseen (Lonka et al., 1996).

Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen on havaittu erityisen hyödylliseksi tilanteissa, joissa on tarpeen jäsentää kirjoittajan omia kokemuksia suhteessa teoreettiseen tietoon. Kirjauksia oppimispäiväkirjaan voidaan tehdä päivittäin tai viikoittain. Tavoitteena on, että kirjoittaja hakee ja muodostaa henkilökohtaista näkökulmaa oppimiseensa ja oppimiinsa asioihin kirjoittamisen avulla. Oppimispäiväkirja toimii parhaimmillaan itsearvioinnin välineenä, jonka avulla voidaan seurata kehittymistä kohti asetettuja tavoitteita. (Lonka et al., 1996) Oppimispäiväkirja toimii siten myös yrittäjyyskasvatuksessa arvioinnin ja kehittämisen välineenä, joka tukee persoonallisuuden kasvua sekä omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista. Se on erinomainen väline jatkuvan arvioinnin tueksi ja ideoiden kirjaamiseksi. Lisäksi se auttaa erityisesti oppimisen ja kokemusten jäsentämisessä. (Seikkula-Leino, 2007)

Oppimispäiväkirjojen käyttöä ei ole tutkittu yrittäjyyskasvatuksen alalla paljoakaan. Opiskelijoiden kirjoittamat oppimispäiväkirjat ovat kuitenkin toimineet merkittävänä tutkimusaineistona, joista saadaan oleellista tietoa opiskelijoiden oppimisesta ja palautetta esimerkiksi kursseista tai ohjelmista (Heinonen & Poikkijoki, 2006).

Aineisto


Heinonen, J., & Poikkijoki, S-A. (2006). An entrepreneurial directed approach to entrepreneurship education: Mission impossible? Journal of Management Development, 25 (1), 80 – 94.

Lonka, I., Lonka, K., Karvonen, P., & Leino, P. (1996). Taitava kirjoittaja: Opiskelijan opas. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Helsinki: Yliopistopaino.

Seikkula-Leino, J. (2007). Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Opetusministeriön julkaisuja 2007: 28. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.