Projektityöskentely (project work)

Projektityöskentely viittaa projektimuodossa toteutettuun oppimiseen, jossa projekti tarkoittaa kestoltaan ja tavoitteiltaan määriteltyä, suunnitelmallista ja kertaluontoista hanketta (Carey & Matlay, 2010; Heitmann, 1996).

Projektien käyttäminen voi olla toimiva työkalu yrittäjyyskasvatuksessa ja yrittäjyyden aihealueella jopa välttämättömyys, sillä suuri osa yrittäjyydestä on projektiperusteista ja projekteissa hyödynnetään yrittäjyydessä välttämättömiä taitoja (Carey & Matlay, 2010). Projektityöskentely tarjoaa joustavan ja oppijakeskeisen oppimiskeinon, jossa oppijoilla on keskeinen rooli suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (Seikkula-Leino, 2007). Työskentely on itsenäistä, oma-aloitteista, aktiivista ja luovaa. Projektityöskentelyssä mahdollistuu myös yhteinen ja jaettu oppiminen. Lisäksi projektityöskentely tuo kokemusta esimerkiksi käytännön yrittäjyyden toimintoihin ja johtamistilanteisiin (Bredillet, 2008). Projektit voivat liittyä oppimistarpeesta riippuen miltei kaikkiin opetuksellisiin tavoitteisiin, esimerkiksi liikeideaan (ks. liikeidea) (Seikkula-Leino, 2007), mutta niiden ei välttämättä tarvitse liittyä liiketoimintapotentiaaliin (Rasmussen & Sorheim, 2006). Projektityöskentely voi kuitenkin olla myös haastavaa, sillä ei ole olemassa yleisiä ohjeita tai täyttä varmuutta siitä, miten projektit etenevät (Heitmann, 1996).

Koska projektien käyttäminen on erittäin yleistä työelämässä, on niitä tutkittu tässä kontekstissa runsaasti ja niiden tutkimukselle on olemassa myös omia tieteellisiä journaleita. Oppimisen osalta projektit ovat samaten saaneet kiitettävästi huomiota jo useamman vuosikymmenen ajan. (Heitmann, 1996) Myös yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksessa projektityöskentely on herättänyt mielenkiintoa juuri yrittäjyyteen sopivana oppimisen apuvälineenä (Carey & Matlay, 2010). Erilaisia yrittäjyyskasvatukseen liittyviä projekteja onkin tutkittu melko paljon (ks. Rasmussen & Sorheim, 2006).

Aineisto


Bredillet, C. N. (2008). Learning and acting in project situations through a meta-method (MAP) a case study: Contextual and situational approach for project management governance in management education. International Journal of Project Management, 26 (3), 238 – 250.

Carey, C., & Matlay, H. (2010). Creative disciplines education: A model for assessing ideas in entrepreneurship education? Education + Training, 52 (8/9), 694 – 709.

Heitmann, G. (1996). Project-oriented study and project-organized curricula: A brief review of intentions and solutions. European Journal of Engineering Education, 21 (2), 121 – 131.

Rasmussen, E. A., & Sorheim, R. (2006). Action-based entrepreneurship education. Technovation, 26 (2), 185 – 194.

Seikkula-Leino, J. (2007). Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Opetusministeriön julkaisuja 2007: 28. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.