Sisäinen yrittäjyys (intrapreneurship, corporate entrepreneurship)

Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa työntekijän tai esimerkiksi tiimin perinteisestä poikkeavaa yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa (ks. yrittäjämäinen ajattelutapa ja yrittäjämäinen toimintatapa) olemassa olevassa organisaatiossa sekä organisaation johtamista siten, että johtaminen tukee sisäistä yrittäjyyttä (Antoncic & Hisrich, 2003; Sharma & Chrisman, 1999; Stevenson & Jarillo, 1990).

Yrittäjyyteen liittyvät ajattelu- ja toimintatavat koetaan usein hyödyllisiksi myös jo olemassa olevissa ja suurissa organisaatioissa (Stevenson & Jarillo, 1990). Yrittäjyyttä esiintyykin jossain muodossa miltei kaikissa yrityksissä. Lisäksi yritysten toimintaympäristöt ovat monimutkaisia ja epävarmoja, mistä johtuen yrittäjyyskykyjä arvostetaan ja halutaan kehittää. (Collins et al., 2006) Sisäinen yrittäjyys liitetään usein vahvasti innovatiivisuuteen ja uuden tiedon muodostamiseen sekä tehokkaaseen ja kollektiiviseen tiimityöhön (Tiessen, 1997). Yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa sisäinen yrittäjyys ei kuitenkaan yksinään ole riittävä määrittelemään yrittäjyyden (Ristimäki, 2004).

Sisäisen yrittäjyyden käsite on kasvattanut suosiotaan, sillä myös jo olemassa olevissa yrityksissä pidetään yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa arvokkaana. Sisäistä yrittäjyyttä on käsitelty tutkimuksissa hyvin eri tavalla. (Sharma & Chrisman, 1999) Tutkimuksissa on käsitelty esimerkiksi yksittäisen sisäisen yrittäjän ominaisuuksia ja näiden ominaisuuksien tukemista organisaatioissa, yrittäjyystoimintoa ja aloitteiden tekemistä sekä yrittäjämäistä organisaatiota ja sen ominaisuuksia. Sisäinen yrittäjyys on kuitenkin edelleen kehittyvä käsite ja tutkimusala. (Antoncic & Hisrich, 2003)

Aineisto


Antoncic, B., & Hisrich R. D. (2003). Clarifying the intrapreneurship concept. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10, (1), 7 – 24.

Collins, L. A., Smith, A. J., & Hannon, P. D. (2006). Applying a synergistic learning approach to entrepreneurship education. Management Learning, 37 (3), 335 – 353.

Ristimäki, K. (2004). Yrittäjyyskasvatus. Järvenpää: Yrityssanoma Oy.

Sharma, P., & Chrisman, J. J. (1999). Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (3), 11–27.

Stevenson, H. H., & Jarillo, J. C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11 (5), 17 – 27.

Tiessen, J. H. (1997). Individualism, collectivism, and entrepreneurship: A framework for international comparative research. Journal of Business Venturing, 12 (5), 367 – 384.