Stereotypia (stereotype)

Stereotypiä tarkoittaa jäykkää ja yksinkertaistettua käsitystä henkilöstä, ryhmästä tai asiantilasta (Hirsjärvi, 1983).

Stereotypiat ohjaavat käyttäytymistä stereotypian kohdetta kohtaan. Usein stereotypioihin liittyy ennakkoluuloja, jotka voivat olla monessa mielessä vääristyneitä. (Hirsjärvi, 1983) Yrittäjyys on aihealue, johon helposti liittyy stereotypioita. Yrittäjyyteen esimerkiksi liitetään usein miespuolinen, sankarillinen ja taloudellisiin tavoitteisiin pyrkivä yksinyrittäjä (Cooney, 2005; Hamilton, 2006; Nicholson & Anderson, 2005; Ogbor, 2000). Tällaiset stereotypiat rajoittavat yrittäjyyttä ja jättävät huomioimatta yrittäjyyden monipuolisuuden (Matlay, 2005). Yrittäjyyskasvatuksen kannalta olisikin tärkeää hyväksyä ja edistää monipuolisuutta ja moniulotteisuutta sallien tilaa yrittäjyydelle (Hynes, 1996; Laukkanen, 2000).

Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen alalla on viime aikoina alettu kiinnittää huomiota niihin sosiaalisiin keskusteluihin ja rakenteisiin, jotka ohjaavat alojen teorian muodostusta ja käytäntöjä (esimerkiksi Laukkanen, 2000). Oleellisessa osassa ovat ne ennakko-oletukset, jota tutkijat tekevät ja hyödyntävät. Tärkeää olisikin kasvavassa määrin kiinnittää huomiota sallivuuteen ja moniulotteisuuteen pyrkien pois stereotypioista.

Aineisto


Cooney, T. M. (2005). Editorial: What is an entrepreneurial team? International Small Business Journal, 23 (3), 226 – 235.

Hamilton, E. (2006). Whose story is it anyway?: Narrative accounts of the role of women in founding and established family businesses. International Small Business Journal, 24 (3), 253 – 271.

Hirsjärvi, S. (toim.). (1983). Kasvatustieteen käsitteistö. Keuruu: Otava.

Hynes, B. (1996). Entrepreneurship education and training – Introducing entrepreneurship into non-business disciplines. Journal of European Industrial Training, 20 (8), 10 – 17.

Laukkanen, M. (2000). Exploring alternative approaches in high-level entrepreneurship education: Creating micro-mechanisms for endogenous regional growth. Entrepreneurship and Regional Development, 12 (1), 25 – 47.

Matlay, H. (2005). Researching entrepreneurship and education. Part 1: What is entrepreneurship and does it matter? Education + Training, 47 (8/9), 665 – 677.

Nicholson, L., & Anderson, A. R. (2005). News and nuances of the entrepreneurial myth and metaphor: Linguistic games in entrepreneurial sense-making and sense-giving. Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (2), 153 – 172.