Teknologiayrittäjyys (technology entrepreneurship)

Teknologiayrittäjyys tarkoittaa yrittäjyyttä, joka perustuu teknologisiin innovaatioihin ja niiden kaupallistamiseen sekä yhteistoimintaan (vrt. akateeminen yrittäjyys) (Garud & Karnoe, 2003; Hindle & Yencken, 2004). Teknologisessa yrittäjyydessä yhdistyvät yrittäjyys ja teknologiset innovaatiot tietyin erityispiirtein, joiden joukkoon lukeutuvat erityisesti yhteistyöllisyys, dynaamisuus ja vuorovaikutteisuus sekä toimintaympäristön vaikutus yrittäjyystoimintaan (Shane & Venkataraman, 2003).

Teknologian siirtämistä yhteiskuntaan yrittäjyyden avulla pidetään merkittävänä yrittäjyyskasvatuksen osana (Laukkanen, 2000). Teknologiayrittäjyys vie yrittäjyyskasvatuksen huomion teknologisiin innovaatioihin ja niiden johtamiseen. Lisäksi merkityksellisenä näyttäytyy yhteistoiminnallisuus ja tiimityöskentely sekä vuorovaikutteisuus (Garud & Karnoe, 2003; Katila & Mang, 2003). Siksi käytännönläheinen ja toimintakeskeinen oppimistapa tukee myös teknologiayrittäjyyttä (Crawford et al., 2006). Teknologiayrittäjyyteen on myös kaivattu omia koulutusohjelmiaan (Laukkanen, 2000).

Perinteisesti yrittäjyyden on nähty sisältävän ja toimivan moottorina innovaatioille (Hindle & Yencken, 2004). Teknologiayrittäjyyden tutkimuksessa yhdistyvät yrittäjyyden ja teknologisten innovaatioiden tutkimus. Tutkimukset ovat jatkaneet yrittäjyyden tutkimuksen polulla yhdistäen siihen teknologisiin innovaatioihin liittyviä erityispiirteitä. Näin tutkimuksessa on keskitytty esimerkiksi teknologiayrittäjyyttä määrittäviin tekijöihin sekä teknologiayrittäjyyden prosessiin ja johtamiseen. Tutkimus on eronnut kuitenkin perinteisestä yksilökeskeisestä yrittäjyystutkimuksesta korostamalla erityisesti teknologian ja tiimien roolia. Teknologiayrittäjyydessä korostuvat myös yrittäjyyden toimintaympäristö ja dynaaminen prosessi, joihin myös tulevaisuuden tutkimus on suuntautumassa. (Shane & Venkataraman, 2003)

Aineisto


Crawford, G. P., Broer, D. J., & Bastiaansen, C. W. M. (2006). Engineering education on the 'fuzzy' front end: A high-technology entrepreneurship model. European Journal of Engineering Education. 31 (2), 145 – 153.

Garud, R., & Karnoe, P. (2003). Bricolage versus breakthrough: Distributed and embedded agency in technology entrepreneurship. Research Policy, 32 (2), 277 – 300.

Hindle, K., & Yencken, J. (2004). Public research commercialization, entrepreneurship and new technologybased firms: An integrated model. Technovation, 24 (10), 793 – 803.

Katila, R., & Mang, P. Y. (2003). Exploiting technological opportunities: The timing of collaborations. Research Policy, 32 (2), 317 – 332.

Laukkanen, M. (2000). Exploring alternative approaches in high-level entrepreneurship education: Creating micromechanisms for endogenous regional growth. Entrepreneurship and Regional Development, 12 (1), 25 – 47.

Shane, S., & Vankataraman, S. (2003). Guest editors’ introduction to the special issue on technology entrepreneurship. Research Policy, 32 (2), 181 – 184.