Toimiala (industry, line of business)

Toimiala tarkoittaa yrityksen liiketoiminnan luokkaa, johon yritys on luokiteltu pääasiallisen toimintansa luonteen ja kohteen perusteella. Toimialoja ovat esimerkiksi rahoitustoiminta, rakentaminen sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Toimialojen rajoja voidaan määritellä usealla eri tavalla. (Grant, 2008; Porter, 1984) Esimerkiksi Tilastokeskuksen sivuilta löytyy toimialaluokitus (ks. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/910-2008/index.html).

Toimialan käsite liittyy yritysten liiketoimintaan, jolloin myös yrittäjyyskasvattajien on hyvä tuntea käsite. Toimiala voi vaikuttaa esimerkiksi yrittäjyyden houkuttelevuuteen ja yrityksen menestymiseen. Yrittäjyyteen voivat vaikuttaa esimerkiksi toimialan mahdollisuudet ja mahdolliset apuvälineet sekä toimialatietous (Grimaldi & von Tunzelmann, 2002). Yrittäjyyskasvatuksessa esimerkiksi suhteet ja verkostot toimialoihin voivat olla suureksi hyödyksi kehittäen käytännönläheistä kokemusta oppilaille ja oppilaiden toisaalta antavan palautetta toimialoille (Meredith & Burkle, 2008; Schartinger et al., 2002). Yrittäjyyskasvatus vastaa myös toimialojen tarpeisiin (Hynes, 1996). Siksi toimialoilla on vaikutusta yrittäjyyskasvatukseen ja sen kehittymiseen. Tietyt toimialat voivat ohjata yrittäjyyskasvatusta enemmän kuin toiset ja tietyillä toimialoilla voi olla yrittäjyyskasvatukseen liittyviä tarpeita enemmän kuin toisilla. (Richardson & Hynes, 2008)

Tutkimuksissa toimiala sanana esiintyy tiheästi. Myös erityistä toimialatutkimusta tehdään keskittyen tiettyyn toimialaan tai tietyn maan johonkin toimialaan kerrallaan. Tutkimus voi keskittyä esimerkiksi toimialan markkinoihin ja kilpailuun sekä kehityssuuntiin. Erityisesti on tutkittu toimialan kilpailua ja kilpailuvoimia (ks. Porter, 1985). Toimialatutkimusta tehdään jatkuvasti lisää. Myös yrittäjyyttä tutkitaan toimialoittain ja yrittäjyyskasvatuksen alueella on huomattu toimialojen asettamat tarpeet ja kehityssuunnat (Richarson & Hynes, 2008).

Aineisto


Grant, R. M. (2008). Contemporary strategy analysis. UK: Blackwell Publishing Ltd.

Grimaldi, R., & von Tunzelmann, N. (2002). Assessing collaborative, precompetitive R&D projects: The case of the UK LINK scheme. R&D Management, 32 (2), 165–173.

Hynes, B. (1996). Entrepreneurship education and training - Introducing entrepreneurship into non-business disciplines. Journal of European Industrial Training, 20 (8), 10 – 17.

Meredith, S., & Burkle, M. (2008). Building bridges between university and industry: Theory and practice. Education + Training, 50 (3), 199 – 215.

Porter, M. (1984). Strategia kilpailutilanteessa. Juva: WSOY.

Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: Free Press.

Richardson, I., & Hynes, B. (2008). Entrepreneurship education: Towards and industry sector approach. Education + Training, 50 (3), 188 – 198.

Schartinger, D., Rammera, C., Fischer, M. M., & Fröhlich, J. (2002). Knowledge interactions between universities and industry in Austria: Sectoral patterns and determinants. Research Policy, 31 (3), 303–328.