Toimialaympäristö (industrial environment)

Toimialaympäristö on liiketoimintaympäristön (ks. liiketoimintaympäristö) suppeampi osa, joka käsittää sen joukon yrityksiä, jotka tuottavat samanlaisia tai toisiaan korvaavia tuotteita tai palveluita (Johnson et al., 2005).

Toimialaympäristö vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintamahdollisuuksiin ja kilpailuedun saavuttamiseen, sillä toimialaympäristön voidaan nähdä sisältävän kilpailuvoimia, jotka vaikuttavat toimialan kannattavuuteen kilpailun intensiivisyyden kautta (Porter, 1991). Toimialaympäristö vaikuttaa myös yrittäjyyden houkuttelevuuteen ja yrittäjyyskasvatuksen vaikutusmahdollisuuksiin (Packham et al., 2010).

Toimialaympäristöjä on tutkittu samaten kuin toimialoja. Tutkimus on keskittynyt esimerkiksi toimialaympäristön määrittämiin markkinoihin ja kilpailuun sekä kehityssuuntiin. Erityisesti on tutkittu toimialan kilpailua ja kilpailuvoimia (ks. Porter, 1985). Myös yrittäjyyttä tutkitaan toimialoittain ja yrittäjyyskasvatuksen alueella on huomattu toimialojen asettamat tarpeet ja kehityssuunnat (Richarson & Hynes, 2008).

Aineisto


Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. (2005). Exploring corporate strategy. 7. painos. Harlow: Pearson Education Limited.

Packham, G., Jones, P., Miller, C., Pickernell, D., Thomas, B. (2010). Attitudes towards entrepreneurship education: A comparative analysis. Education + Training, 52 (8/9), 568 – 586.

Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: Free Press.

Porter, M. 1991. Kansakuntien kilpailuetu. Helsinki: Otava.

Richardson, I., & Hynes, B. (2008). Entrepreneurship education: Towards and industry sector approach. Education + Training, 50 (3), 188 – 198.