Yhteiskunnallinen yrittäjyys (social entrepreneurship)

ks. sosiaalinen yrittäjyys

Aineisto