Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo (Measurement Tool for Entrepreneurship Education)

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on yrittäjyyskasvatusta mittaava nettipohjainen työkalu opettajien itsearviointiin (ks. www.lut.fi/mittaristo). Se perustuu neljävuotiselle (1.2.2008 - 30.9.2012) ESR-kehittämishankkeelle, jossa mittaristo rakennetaan. Mittaristo on tarkoitettu perusasteen ja toisen asteen käyttöön. Se rakennetaan tukemaan opettajien, rehtoreiden ja koulutuspäättäjien työtä ja ohjaamaan yrittäjyyskasvatustoimia. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Kerhokeskus -koulutyön tuki ry:n kanssa. Hanketta rahoittavat Opetushallitus sekä Yksityisyrittäjäin Säätiö. Lisäksi hankkeessa on laaja kehittäjäkumppaneiden verkosto eri puolilta Suomea.   (Hanke-esite)

Vaikka yrittäjyyskasvatus on jo pitkään ollut opetussuunnitelman perusteissa, kansallisella tasolla nähdään monesti edelleen, että opettajien on paikoin vaikea löytää sisältöjä ja keinoja, joilla vastata yrittäjyyskasvatuksen haasteisiin. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo perustuukin ajatukseen, että mittaamalla voi kehittyä. Yrittäjyyskasvatuksen mittariston avulla opettajat voivat arvioida opetustaan, saada järjestelmällistä palautetta toiminnastaan ja kehittää yrittäjyyskasvatuskäytäntöjään. Mittaristo on helppokäyttöinen, nopea, nettipohjainen ja maksuton itsearviointityökalu, jossa arvioidaan opetuksen sisältöjä, toimintatapoja ja menetelmiä. (Hanke-esite)

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on ainutlaatuinen hanke, joka vastaa yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun ja toteutuksen haasteisiin. Mittaamisesta on aikaisemmin keskusteltu vähän, sillä harva tutkimus on keskittynyt yrittäjyyskasvatuksen tuloksiin ja tehokkuuteen (Honig, 2004) ja harva tutkija esittää, miten yrittäjyyskasvatuksen mahdollisia vaikutuksia voisi mitata (Gibb, 2002). Mittaristo tarjoaa opettajille erinomaisen mahdollisuuden arvioida ja kehittää opetustaan.

Aineisto


Gibb, A. A. (2002). In pursuit of a new ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ paradigm for learning: Creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. International Journal of Management Reviews, 4 (3), 233 – 269.

Hanke-esite. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo. Saatavilla http://developmentcentre.lut.fi/files/muut/Yritt%E4jyyskasvatuksen_mittaristoesite_toinenpainos_NETTI.pdf. Viitattu 23.12.2011.

Honig, B. (2004). Entrepreneurship education: Toward a model of contingency-based business planning. Academy of Management Learning and Education, 3 (3), 258 – 273.