Yrittäjyysprosessi (entrepreneurial process)

Yrittäjyysprosessi on moniulotteinen, monivaiheinen, päällekkäinen ja jatkuva tapahtuma- ja toimintoketju ja -joukko, jonka lopputuloksena nähdään jokin muutos nykytilaan (vrt. Gartner, 1985).

Yrittäjyyden prosessi määrittää menestystä yrittäjyydessä (Low & MacMillan, 1988). Useimmiten prosessi kytketään uuden organisaation syntymiseen, vaikka usein lopputulos voi olla myös jotain muuta (Aldrich & Martinez, 2001). Prosessiin kuuluu esimerkiksi suunnittelu ja valmistelu, kehittäminen ja toteutus sekä aloitus ja kypsyminen, joiden kautta liikeidea kehittyy siten, että aloittelevasta yrityksestä tulee vakiintunut organisaatio (Gartner, 1985). Yrittäjyysprosessiin sisältyy tiedon, resurssien ja verkostojen hyödyntäminen (Aldrich & Martinez, 2001) yrittäjän ottaen erilaisia rooleja (esimerkiksi innovaattori, johtaja, omistaja) prosessin eri vaiheiden mukaan (Gartner, 1989). Tällaista prosessia voidaan soveltaa hyvin myös muuhun yrittäjyyteen. Yrittäjyyden prosessissa erilaisilla kyvyillä (ks. yrittäjyyskyvyt) on oleellinen merkitys ja esimerkiksi siksi yrittäjyyskasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa myös yrittäjyyden prosessiin.

Yrittäjyysprosessi on jo useamman vuosikymmenen ajan herättänyt kiinnostusta haastaen yrittäjän piirteisiin keskittyvän tutkimuksen dynaamisella ja toimintakeskeisellä näkökulmalla (Gartner, 1989). Yrittäjyys on jopa määritelty usein prosessiksi. Kuitenkin tutkimus on pitkälti keskittynyt prosessiin liiketoiminnallisista, uuden yrityksen perustamisen lähtökohdista tunnistaen esimerkiksi prosessin erilaisia vaiheita liiketoimintamahdollisuuden huomaamisesta ja hyödyntämisestä, resurssien keräämiseen, tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen ja organisaation rakentamiseen (ks. Gartner, 1985). Liiketoiminnankin osalta yrittäjyyden prosessi tarjoaa kuitenkin vielä monia tutkimusmahdollisuuksia esimerkiksi sen suhteen, miten prosessi vaikuttaa yrittäjyyden lopputuloksiin ja miten prosessi ja konteksti ovat yhteydessä toisiinsa (Aldrich & Martinez, 2001). Lisäksi tarkastelusta pääsääntöisesti puuttuu muiden yrittäjyyden ulottuvuuksien kuin uuden yrityksen perustamisen näkökulma.

Aineisto


Aldrich, H. E., & Martinez, M. A. (2001). Many are called, but few are chosen: An evolutionary perspective for the study of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 25 (4), 41 – 56.

Gartner, W. B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Academy of Management Review, 10 (4), 696 – 706.

Gartner, W. B. (1989). “Who is an entrepreneur?” is the wrong question. Entrepreneurship Theory and Practice, 13 (4), 47 – 68.

Low, M. B., & MacMillan, I. C. (1988). Entrepreneurship: Past research and future challenges. Journal of Management, 14 (2), 139 – 162.