Yrittäjämäinen toimintatapa (entrepreneurial activity, entrepreneurial behavior)

Yrittäjämäinen toimintatapa kuvaa kokonaisvaltaista, omaehtoista, aktiivista, valpasta ja motivoitunutta toimintaa yrittäjyydessä, työtehtävissä ja muilla elämänalueilla (vrt. omaehtoinen yrittäjyys) (Gibb, 2002; Koiranen, 1993; Ristimäki, 2002).

Yrittäjämäinen toimintatapa liittyy oleellisesti yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin, sillä yrittäjämäinen toimintatapa on merkittävä osa yrittäjyyttä sen kaikissa muodoissa. Erityisesti yrittäjämäinen toimintatapa liittyy ja kuvaa omaehtoista yrittäjyyttä (ks. omaehtoinen yrittäjyys). (Kyrö, 1998) Riippumatta ammatista, työtehtävästä tai muusta elämän osa-alueesta, yrittäjämäistä toimintatapaa tarvitaan ja tavoitellaan kasvavassa määrin. Kodin ja koulun arvomaailmat ja toimintatavat vaikuttavat oppilaaseen ja voivat joko kehittää tai lamauttamaa omaehtoista toimintaa, ongelmaratkaisukykyjä ja muita yrittäjämäisen toiminnan piirteitä (Koiranen, 1993; Ristimäki, 2002). Siksi yrittäjyyskasvatuksessa on merkittävää kiinnittää huomiota oppimisen näkökulmiin ja tapoihin, jotka tukevat yrittäjämäistä toimintatapaa (ks. yrittäjämäinen pedagogiikka).

Usein yrittäjyystutkimuksessa on keskitytty yrittäjyyteen yrittäjän toimintana tai toimintona erityisesti liiketoiminnallisesta näkökulmasta (Gartner, 1989). Tutkimuksessa on keskusteltu myös yrittäjämäisestä ajattelu- ja toimintatavasta sekä kyvykkyydestä suhteessa toimintaympäristöön ja yleisinä pidettyihin tapoihin. Keskustelu on kuitenkin ollut pitkälti liiketoimintapainotteista keskittyen ulkoiseen yrittäjyyteen ja taloudellisiin tavoitteisiin. (ks. Haynie et al., 2010)

Aineisto


Gartner, W. B. (1989). “Who is an entrepreneur?” is the wrong question. Entrepreneurship Theory and Practice, 13 (4), 47 – 68.

Gibb, A. A. (2002). In pursuit of a new ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ paradigm for learning: Creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. International Journal of Management Reviews, 4 (3), 233 – 269.

Haynie, J. M., Shepherd, D., Mosakowski, E., & Earley, P.C. (2010). A situated metacognitive model of the entrepreneurial mindset. Journal of Business Venturing, 25 (2), 217 – 229.

Koiranen, M. (1993). Ole yrittäjä: Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys. Tampere: TT-Kustannustieto Oy.

Kyrö, P. (1998). Yrittäjyyden tarinaa kertomassa. Helsinki: WSOY.

Ristimäki. K. (2002). Yrittäjyyskasvatus - Yrittäjyyttä ja kasvatusta. Helsinki: Tat.