Yrittäjämäinen ympäristö (entrepreneurial environment)

ks. liiketoimintaympäristö, oppimisympäristö, yrittäjyyskulttuuri

Aineisto