Yrittäjän piirteet (entrepreneurial characteristics, entrepreneurial traits)

Yrittäjän piirteillä tarkoitetaan yleensä yrittäjän demografisia ja psykologisia ominaisuuksia (Gibb, 2002).

Rajaton joukko piirteitä on yhdistetty yrittäjiin muodostaen erilaisia yrittäjän persoonallisuusprofiileita, joihin sisältyy muun muassa yrittäjän tausta, tavoitteet, arvot ja motivaatio. Suosituimpia yrittäjämäisiksi lueteltuja piirteitä ovat saavuttamisen tarve, itseluottamus, luovuus, korkea kontrollikäsitys, itsenäisyys, päättäväisyys ja sitoutuneisuus. (Gibb, 2002) Nämä eivät kuitenkaan ole missään määrin tyhjentäviä ja lukemattomia piirteitä voidaan yhdistää yrittäjyyteen.

Perinteisesti yrittäjä ja erityisesti menestynyt yrittäjä erotetaan muista henkilöistä (ei-yrittäjistä) yrittäjän piirteiden perusteella. Yrittäjyyden piirteitä tarkastelemalla yritetään selittää yrittäjyyttä ja sitä, miksi jotkut ryhtyvät yrittäjiksi ja toiset eivät ja miksi jotkut menestyvät yrittäjinä ja toiset eivät. Yrittäjän ja erityisesti hänen piirteidensä nähdään siis aiheuttavan yrittäjyys ja menestys yrittäjyydessä. Tämä näkökulma tarkastelee yrittäjiä samanlaisina keskenään, mutta erilaisina suhteessa muihin henkilöihin, jotka eivät ole yrittäjiä. Nykyään yrittäjän piirteisiin keskittymistä pidetään rajallisena tapana lähestyä yrittäjyyttä, sillä yrittäjien piirteet eroavat toisistaan, yksiselitteistä persoonallisuusprofiilia ei ole mahdollista luoda ja yrittäjän piirteet eivät yksinään huomioimatta opittavissa olevia kykyja ja ympäristöä voi selittää yrittäjyyttä. (Carland et al., 1984; Gartner, 1985, 1989; Stevenson & Jarillo, 1990)

Aineisto


Carland, J. W., Hoy, F., Boulton, W. R., & Carland, J. A. C. (1984). Differentiating entrepreneurs from small business owners: A conceptualization. Academy of Management Review, 9 (2), 354 – 359.

Gartner, W. B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Academy of Management Review, 10 (4), 696 – 706.

Gartner, W. B. (1989). “Who is an entrepreneur?” is the wrong question. Entrepreneurship Theory and Practice, 13 (4), 47 – 68.

Gibb, A. A. (2002). In pursuit of a new ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ paradigm for learning: Creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. International Journal of Management Reviews, 4 (3), 233 – 269.

Stevenson, H. H., & Jarillo, J. C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11 (5), 17 – 27.