Yrityksen perustaminen (new venture creation)

Yrityksen perustaminen tarkoittaa uuden liiketoiminnan aloittamista ja liiketoiminnallista organisaation muodostamista.

Yrittäjyyskasvatuksen yhtenä tavoitteena on uusien yritysten määrän ja laadun kasvattaminen. Yrityksen perustaminen vaatii kuitenkin monipuolisia tietoja ja taitoja, jotka ovat välttämättömiä yrityksen perustamisen lisäksi myös yrityksen johtamisessa ja kehittämisessä. (Matlay, 2005) Siksi yrittäjyyskasvatuksessa vaikutetaan esimerkiksi liiketoimintaosaamiseen ja muihin yrittäjyyteen liittyviin kykyihin, jotka ovat avuksi yrityksen perustamiseen liittyvien toimintojen, kuten resurssien keräämisen sekä yrityksen organisoinnin ja infrastruktuurin rakentamisen hallitsemisessa (Gartner, 1989; Markman & Baron, 2003). Myös tässä sanastossa käsitellään yrityksen perustamisen kannalta olennaisia osa-alueita esimerkiksi liikeidean, liiketoiminnan, liiketoimintasuunnitelman, liiketoiminta- ja toimialaympäristön, markkinoiden ja strategian sekä erilaisten yhtiömuotojen käsitteiden avulla.

Yrittäjyys samaistetaan usein uuden yrityksen perustamiseen (Gartner, 1989). Yrityksen perustamista onkin tutkittu paljon ja erilaisista näkökulmista, liiketoiminnallisen näkökulman ollen kuitenkin vallitseva. Yrittäjyyskasvatuksen osalta on tarkasteltu esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen vaikutuksia oppilaiden intentioihin ja kykyihin perustaa uusi yritys (Cox et al., 2001; Hytti & O’Gorman, 2004). Kuitenkin yhteyttä on hankala tutkia ja todistaa (Cox et al., 2002).

Aineisto


Cox, L. W., Mueller, S. L., & Moss, S. E. (2002). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial self-efficacy. International Journal of Entrepreneurship Education, 1 (1), 229 – 245.

Gartner, W.B. (1989). “Who is an entrepreneur?” is the wrong question. Entrepreneurship Theory and Practice, 13 (4), 47 – 68.

Hytti, U., & O’Gorman, C. (2004). What is ‘enterprise education’? An analysis of the objectives
and methods of enterprise education programmes in four European countries. Education + Training, 46 (1), 11 – 23.

Markman, G. D., & Baron, R. A. (2003). Person-entrepreneurship fit: why some people are more successful as entrepreneurs than others. Human Resource Management Review, 13 (2), 281 – 301.

Matlay, H. (2005). Researching entrepreneurship and education. Part 1: What is entrepreneurship and does it matter? Education + Training, 47 (8/9), 665 – 677.