Yritys (enterprise, firm, corporation)

Yritys on juridisen yhtiömuodon kautta järjestäytyneeseen, tavoitteelliseen ja taloudelliseen toimintaan perustuva yhden tai useamman henkilön liikeidean toteutusmuoto, jonka tavoitteena on kannattava tulos ja vastaaminen toiminnastaan sille kuuluville sidosryhmille (Hatch, 2006; Tilastokeskus).

Yrityksellä tarkoitetaan siis organisaatiota tai instituutiota, jolla on määritellyt rajat ja tarkoitus. Yrityksen rajat erottavat yrityksen jäsenet muista ihmisistä ja määräävät alueen, jonka sisällä noudatetaan tiettyjä sääntöjä, kunnioitetaan tiettyjä auktoriteetteja, rooleja ja vastuita sekä pyritään toteuttamaan tiettyä tarkoitusta. (Holt & Macpherson 2010; Katz & Gartner 1988) Yrityksiä ovat (1) ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka toimivat omalla nimellä tai rekisteröidyllä toiminimellä, (2) oikeushenkilöt, esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö sekä (3) julkiset rahoituslaitokset ja valtion liikelaitokset (Tilastokeskus). Yritys koulutuksellisessa kontekstissa voi tarkoittaa eri asioita peruskoulun opettajalle ja yliopiston luennoitsijalle, millä voi olla vaikutuksia opetukseen (Gibb, 2002). Yritykset voivatkin olla hyvin erilaisia keskenään, mikä näkyy esimerkiksi yritysten erilaisten konkreettisten rakenteiden sekä tarkoituksen ja tavoitteiden kautta (Gartner 1985; Katz & Gartner 1988; Learned 1992; Low & MacMillan 1988).

Yrityksiä on tutkittu monissa erilaisissa tutkimuksissa, varsinkin liiketalouden tutkimuksissa. Myös yritysten perustaminen on kiinnittänyt huomattavasti tutkijoiden huomiota.

Aineisto


Gibb, A. A. (2002). In pursuit of a new ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ paradigm for learning: Creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. International Journal of Management Reviews, 4 (3), 233 – 269.

Hatch, M. J. (2006). Organization theory: Modern, symbolic-interpretative and postmodern perspectives. New York: Oxford University Press.

Holt, R., & Macpherson, A. (2010). Sensemaking, rhetoric and the socially competent entrepreneur. International Small Business Journal, 28 (1), 20 – 44.

Katz, J. A., & Gartner, W. B. (1988). Properties of emerging organizations. Academy of Management Review, 13 (3), 429 – 441.

Tilastokeskus. Tietoa tilastoista, käsitteet ja määritelmät: yritys. Saatavilla http://www.stat.fi/meta/kas/yritys.html. Viitattu 19.12.2011. Helsinki: Tilastokeskus.