Yrityshautomo (entrepreneurship incubator)

Yrityshautomo on ympäristö, joka tarjoaa organisoitua tukea, ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamisessa, suunnittelussa ja kehittämisessä (Rasmussen & Sorheim, 2006).

Yrityshautomot ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Uuden yrityksen perustaminen vaatii huomattavan monipuolisia tietoja ja taitoja (Matlay, 2005), joiden hankkimisessa ja tarjoamisessa yrityshautomot ovat apuna. Yrityshautomo tarjoaa ympäristön esimerkiksi liikeidean kehittämiseen ja testaamiseen. Usein hautomoita on yliopistoissa tai niin sanotuissa yritys- tai teknologiapuistoissa. (Rasmussen & Sorheim, 2006)

Tutkimusta yrityshautomoihin liittyen on vielä vähän, vaikka esimerkiksi liiketoimintatuntemuksen ja verkostojen merkitys yrityksen alkutaipaleella on selkeästi tunnustettu tärkeäksi (esimerkiksi Arenius & De Clercq, 2005).

Aineisto


Arenius, P., & De Clercq, D. (2005). A network-based approach on opportunity recognition. Small Business Economics, 24 (3), 249 – 265.

Matlay, H. (2005). Researching entrepreneurship and education. Part 1: What is entrepreneurship and does it matter? Education + Training, 47 (8/9), 665 – 677.

Rasmussen, E. A., & Sorheim, R. (2006). Action-based entrepreneurship education. Technovation, 26 (2), 185 – 194.