Yritysten välinen yhteistyö

ks. allianssi, verkosto ja co-opetition

Aineisto