Pedagoginen draama (pedagogical drama, educational drama)

Pedagoginen draama tarkoittaa kokemuksellista, yhteisöllistä ja ongelmanratkaisukeskeistä oppimisen työtapaa (ks. työtapa), jossa hyödynnetään draamaa ja oppilaiden ilmaisutaitoa improvisoidussa draamatilanteessa (Brennan & Pearce, 2009).

Draama kehittää sellaisia taitoja ja kykyjä, joita yrittäjyyskasvatuksessa pyritään tukemaan ja joita arvostetaan myös monella eri alalla työelämässä (Monks et al., 2001). Draama kehittää oppilaiden itsensä ilmaisua ja ymmärtämistä sekä itsenäistä työskentelyotetta ja luottamista omaan itseensä. Se vahvistaa myös vuorovaikutustaitoja sekä yhteisöllistä keskustelua ja ongelmanratkaisukykyjä (Peter, 2003). Käytännössä voidaan hyödyntää monia erilaisia draaman tekniikoita, esimerkiksi työpajoja tai lukuisia erilaisia draamaan perustuvia työskentelymalleja (Monks et al., 2001). Yleensä draama toteutetaan prosessinomaisesti (Brennan & Pearce, 2009) ryhmässä annettujen ohjeiden perusteella ja draama on tarkoitus esittää työskentelyn päätteeksi muille oppimisyhteisön jäsenille.

Draamalla oppimisen työtapana on pitkät juuret. Tutkimuksissa on osoitettu, että draaman hyödyntäminen lisää muun muassa innostuneisuutta ja oppimisen tehokkuutta (Brennan & Pearce, 2009). Perinteisesti draamaa hyödynnetään taideaineissa, mutta nykyään nähdään, että sitä voidaan käyttää myös muissa aineissa ja oppimisen erilaisilla osa-alueilla (Brennan & Pearce, 2009; Monks et al., 2001).

Aineisto

Brennan, R., & Pearce, G. 2009. Educational drama: A tool for promoting marketing learning? International Journal of Management Education, 8 (1), 1 – 9. **Monks, K., Barker, P., & Mhanachain, A. N. 2001. Drama as an opportunity for learning and development. Journal of Management Development, 20 (5), 414 – 423.**Peter, M. 2003. Drama, narrative and early learning. British Journal of Special Education, 30 (1), 21 – 27. ****