Kauppias (shopkeeper, storekeeper, merchant)

Kauppias on kaupan toimialalla (ks. toimiala) toimiva yrittäjä (ks. yrittäjä). Kauppias voi olla yksityisyrittäjä tai osa suurempaa kauppaketjua (esim. K-ryhmä).

Kauppiastyö ja -ura liittyvät vahvasti yrittäjyyteen (ks. Home, 2007). Kuten yrittäjyyttä yleensä myös kauppiasyrittäjyyttä pyritään lisäämään ja vahvistamaan (Home, 2007). On huomattavaa, että kauppa toimialana (ks. toimiala) tarjoaa runsaasti yrittäjyysmahdollisuuksia (ks. yrittäjyysmahdollisuus). Kauppiasyrittäjyys voi myös tarjota toimivan väylän yrittäjyyteen ja siihen voi liittyä erityisiä etuja, vaikka toki myös haasteita (ks. Paulamäki, 2007).

Kansainvälisellä tasolla kauppiasyrittäjyyttä sinänsä on tutkittu verrattain vähän. Suomessa kauppiasyrittäjyyteen liittyen on tehty joitakin opinnäytteitä ja väitöskirjoja (esim. Paulamäki, 2007). Kauppiasyrittäjyys kiinnostaa kuitenkin oppilaitoksissa ja siihen liittyen järjestetään myös erilaisia kursseja.

Aineisto

Home, N. (2007). Kauppiasyrittäjyys: Empiirinen tutkimus K-ruokakauppiaiden yrittäjyysasenteista. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja, B-78.

Paulamäki, J. (2007). Kauppiasyrittäjän toimintavapaus ketjuyrityksessä: Haastattelututkimus K-kauppiaan kokemasta toimintavapaudesta agenttiteorian näkökulmasta. Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis, A-310. Väitöskirja. Helsingin kauppakorkeakoulu.