Sidosryhmä (stakeholder, interest group)

Sidosryhmiä ovat organisaatiolle oleelliset ympäristön muut toimijat eli kaikki ne tahot, joiden kanssa organisaatio on vuorovaikutuksessa, jotka vaikuttavat sen toimintaan ja joihin sen toiminta vaikuttaa. Sidosryhmät voivat olla yksilöitä, ryhmiä tai organisaatioita. Sidosryhmiä ovat muun muassa omistajat, sijoittajat, asiakkaat, kumppanit, kilpailijat ja toimittajat. (Hatch, 2006)

Sidosryhmät kuuluvat niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat organisaation toimintaan ja menestymiseen. Sidosryhmien yhteys yksittäiseen organisaatioon ja myös toisiin sidosryhmiin muodostaa resurssien ja toimintojen virtoja. Jokaisessa organisaatiossa on siis oleellista ymmärtää, mitkä ovat organisaation sidosryhmät ja niiden muodostama verkosto, sillä organisaatio toimii sidosryhmiensä hyväksi ja toisaalta niiden ehdoilla. (Hatch, 2006)

Sidosryhmien merkitys organisaatioille ja liiketoiminnalle sekä erilaiset sidosryhmät ovat jo pidemmän aikaa olleet tutkimuksen kohteena (Bryson et al., 2011). On muun muassa keskusteltu yhteneväisestä (Jones & Wicks, 1999) tai moniulotteisesta (Freeman, 1999) sidosryhmäteoriasta. Keskeisenä ajatuksena keskustelussa on ollut, että ne organisaatiot, jotka huomioivat kaikkien sidosryhmiensä tarpeet, menestyvät paremmin kuin ne, jotka jättävät osan huomioimatta – liittäen sidosryhmäajattelun myös eettisiin näkökulmiin (Freeman, 1984). Tulevaisuudessa lisää tutkimusta vaativat esimerkiksi sidosryhmien yksityiskohdat ja erityispiirteet (Bryson et al., 2011). Lisäksi tietoisuus sidosryhmien merkityksestä on saanut aikaiseksi tutkimusta myös muilla erityisaloilla kuten asiakassuhteiden johtamisessa (Hatch, 2006).

Aineisto

Bryson, J. M., Patton, M. Q., & Bowman, R. A. (2011). Working with evaluation stakeholders: A rational, step-wise approach and toolkit. Evaluation and Program Planning, 34 (1), 1 – 12.

Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A Stakeholder approach. Boston: Pittman.

Freeman, R. E. (1999). Divergent stakeholder theory. Academy of Management Review, 24 (2), 233 – 236.

Hatch, M. J. (2006). Organization theory: Modern, symbolic, and postmodern perspectives. New York: Oxford University Press.

Jones, T. M., & Wicks, A. C. (1999). Convergent stakeholder theory. Academy of Management Review, 24 (1), 206 – 221.