2011

 • Haataja, A., & Hietanen, L. submitted. Opettajaopiskelijat opettajuutensa yrittäjämäisen toimintatavan etsijöinä. [Teacher trainers looking for their entrepreneurial way of acting]. YKTT [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education] 6 – 7 October 2011, Lappeenranta, Finland.
 • Hytinkoski, P., Kiilavuori, T. & Seikkula-Leino, J. 2011. Learning environments of entrepreneurshio education. ICA Global Research Conference 2011 - Finland, 24-27 August, Mikkeli, Finland.
 • Järvi, T. (2011) Pienyrittäjän oppimisympäristöt. Teoksessa: Heinonen & Hytti & Tiikkala (toim.) Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu & Kasvatustieteiden tiedekunta. Uniprint, Turku.
 • Tiikkala, A., Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Hytinkoski, P. & Troberg, E. 2011. "Yrittäjyyskasvatuksen arvioinnin kehittäminen" Teoksessa: Heinonen, J., Hytti, U. & Tiikkala, A. (toim) 2011. Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu & Kasvatustieteiden tiedekunta. Uniprint, Turku, s. 238-261.
 •  Remes, L., & Hietanen, L. 2011. Yrittäjyyskasvatuksen käsitteen määrittelyä ja käytäntöjä yleissivistävän opettajankoulutuksen näkökulmasta. [Some definitions for the concept of enterprise education and its practices in teacher training]. YKTT [The Finnish Conference of Entrepreneurship Education] 6 – 7 October 2011, Lappeenranta, Finland.
 • Ruskovaara, E., Rytkölä, T., Seikkula-Leino, J. & Troberg, E. 2011. Opettajien toteuttama yrittäjyyskasvatus ja reflektoinnin merkitys. Teoksessa: Heinonen, J., Hytti, U. & Tiikkala, A. (toim) 2011. Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu & Kasvatustieteiden tiedekunta. Uniprint, Turku, s. 214-237.
 • Rönkkö, M.-L. & Lepistö, J. 2011. Yrittäjyyskasvatus opettajankoulutuksessa – taustaa ja käytäntöä. Teoksessa M. Lähdeniemi, H. Rautava-Nurmi & H. Valtokivi (toim.) Yrittäjyyden asialla. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 57–61.
 • Tiikkala, A. & Seikkula-Leino, J. 2011. Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta. Teoksessa: Rytkölä, T, Ruskovaara, E. & Järvinen, M.-R. (toim.) Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella - näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen. Kerhokeskus. Vammalan kirjapaino: Sastamala, 161-172.
 • Troberg, E., Ruskovaara, E. & Seikkula-Leino, J. 2011. Co-operatives in the entrepreneurship education at Finnish universities of applied sciences. International Journal of Co-operative Management, vol 5, no. 2, 47-59.
 • Seikkula-Leino, J. & Troberg, E. 2011. The role of co-operative entrepreneurship in the virtual learning environment of entrepreneurship education. International Journal of Co-operative Management, vol 5, no. 2, 64-67.
 • Hannula, H., Seikkula-Leino, J. & Lepistö, J. 2011. Yrittäjyyskasvatusta ohjaavat strategiat suomalaisessa opettajankoulutuksessa. YKTT 6.-7.10.2011, Lappeenranta. Liite
 • Seikkula-Leino, J., Hannula, H., Saarivirta, T. & Ruskovaara, E. 2011. Miten yrittäjyyskasvatus näkyy suomalaisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa? YKTT 6.-7.2011, Lappeenranta.
 • Tiikkala, A., Ruostesaari, M-L, Seikkula-Leino, J. & Troberg, E. 2011. Yrittäjyyskasvatuksen taustalla vaikuttavat arvot EU-maissa. YKTT 6.-7.10.2011, Lappeenranta.
 • Ruostesaari, M-L. & Tiikkala, A. 2011. Yrityksen ja oppilaitoksen yhteistyö yhteiskuntavastuun näkökulmasta. YKTT 6.-7.10.2011, Lappeenranta.
 • Tiikkala, A., Ruostesaari, M-L., Seikkula-Leino, J., Troberg, E. 2011. Values of entrepreneurship education in EU-countries. ESU Conference 2011 University of Seville, 12-17 September, Seville, Spain. ISBN 978-84-694-7290-3.
 • Hytinkoski, P., Kiilavuori, T. & Seikkula-Leino, J. 2011. Learning environments of entrepreneurshio education. ICA Global Research Conference 2011 - Finland, 24-27 August, Mikkeli, Finland.
 • Ruostesaari, M-L., Troberg, E. & Seikkula-Leino, J. 2011. Entrepreneurship Education as part of Corporate responsibility. Entrepreneurship Education as a part of corporate responsibility Case: Co-operative company S Group, Finland. ICA Global Researsh Conference 2011 - Finland, 24-27 August, Mikkeli, Finland.
 • Ruostesaari, M-L., Seikkula-Leino, J.,Troberg, E. & Tiikkala, A. 2011. Entrepreneurship Education as part of Corporate responsibility. ICSB 2011 World Conference, Back to the Future: Changes in Perspestive of Global Entrepreneurship and Innovation, 15-18 June 2011, Stockholm, Sweden.
 • Ruostesaari, M-L., Troberg, E. & Seikkula-Leino, J. 2011. Entrepreneurship Education as part of Corporate responsibility bring additional value to innovation prosesses? ESC International Symposium on "Sustainability and Innovation", Dijon, France April 6.-7.
 • Troberg, E. & Köppä, T. (2011) The Relationship of the Co-operative Ownership Model to Knowledge Workers Levels of Innovation and Motivation. International Journal of Co-operative Management. Vol. 5, Nr. 2, 37- 46.
 • Troberg, E., Ruskovaara, E. & Seikkula-Leino, J. (2011) The State of Co-operative Entrepreneurship Education in Finland: an Explatory Study. International Journal of Co-operative Management. Vol. 5, Nr. 2, 47-59.
 • Troberg, E. & Hytinkoski, P. (2011) A Study of Learning Experiences in a University Network of Co-operative Studies. International Journal of Co-operative Management. Vol. 5, Nr. 2, 60 – 63.