2012

 • Hannula, H., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. & Tiikkala, A. 2012. Evaluating Finnish teacher educators as entrepreneurship educators. Will be published in Kosonen, K-J., Eskelinen, O., Kalliola, S., Kettunen, P., Rostila, I. & Leander, A. (Eds.) Improvement by Evaluation (Working Title). A TamPub -electronic publication with an ISBN. http://tampub.uta.fi/handle/10024/65313 (Viitattu 30.10.2012).
 • Hannula H. 2012. Yrittäjyyskasvatusta kehittämässä. Teoksessa Kotila, H. & Mäki, K. Ammattikorkeakoulupedagogiikka II.
 • Hytinkoski, P., Kiilavuori, T. & Seikkula-Leino, J. 2012.  Learning environments of entrepreneurship education. In J. Heiskanen, H. Henrÿ, P. Hytinkoski & T. Köppä (Eds.) New Opportunities for Co-operatives: New Opportunities for People. Proceedings of the 2011 ICA Global Research Conference, 24–27 August, 2011, Mikkeli, Finland Publications 27, 264 - 276. http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Publications27.pdf
 • Hytinkoski, P. 2012. Opiskelijayritykset -review/ilmiöanalyysi. Paperi Yrittäjyyskasvatuspäivät 2012 -seminaarissa 4.-5.10.2012. Tampereen yliopistolla.
 • Järvi, T. (2012). Teaching entrepreneurship in vocational education viewed from the regional and field perspectives. Journal of Vocational Education and Training, Vol. 64, No. 3, 365-377.
 • Järvi, Taina & Hietanen, Lenita: The contextual approach of enterprise learning in basic education and vocational education. Peer reviewed full paper has been accepted to be presented in The Cultural Entrepreneurship Conference (CEC) 10.-11.12.2012, Turku University, Turku School of Economics, Pori Unit. -The article may also be offered to the Journal of Enterprising Communities.
 • Järvinen Minna Riikka, Karhuvirta Tiina, Kesler Merike, Kuusisto Riikka, Ruskovaara Elena, Rytkölä Tiina & Tervaselkä-Jalonen Marja. Osallistavat työtavat luovuuden, innovatiivisuuden ja ongelmanratkaisun oppimisessa.YKTT 4.-5.10.2012, Tampere.
 • Rönkkö, M.-L.  & Lepistö, J. 2012. How do Finnish teacher-students understand entrepreneurship education? A study on the positive and negative conceptions of teacher-students' in relation to entrepreneurship education. Full paper –esitys Cultural Entrepreneurship Conference (CEC) –konferenssissa 10.-11.12.2012 Porin yliopistokeskuksessa
 • Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E. & Tiikkala, A. 2012. Integrating and Evaluating Entrepreneurship Education in Teacher Education - Facing the Demands of the Changing European Social and Economic System. Artikkeli ehdolla European Journal of Teacher Education -journaliin.
 • Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Hannula, H., Saarivirta, T. 2012. "Facing the Changing Demands of Europe: integrating entrepreneurship education in Finnish teacher training curricula", European Educational Research Journal (2012, Volume 11, Number 3, http://www.wwwords.co.uk/eerj/content/pdfs/11/issue11_3.asp
 • Tiikkala, A. & Seikkula-Leino, J., Sunila. O., Hannula, H., Ruskovaara, E. & Hietanen, L. 2012. Korkeakoulujen opetussuunnitelmien kehittäminen – yrittäjyyskasvatusta yhteisöllisesti oppimassa suomalaisessa opettajankoulutuksessa! YKTT-päivät, 4–5.10.2012, Tampere.

     Työstetty YVI-hankkeen tuella: