2013

Työstetty YVI-hankkeen tuella:

 • Tiikkala, A. 2013. Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä. Turun yliopiston julkaisuja C: 368. Annales Universitatis Turkuensis. Turun yliopisto.
 • Järvinen, M., Kesler, M. & Ruskovaara, E. 2013.Teachers in basic and upper secondary education as users and creators of learning environments that promote entrepreneurship. Esitetty 3E-konferenssissa, Tanska.
 • Hämäläinen, M. & Ruskovaara, E. 2013. Rehtorin rooli yrittäjyyskasvatuksessa. YKTT 26.-27.9.2013. Helsinki.
 • Järvinen, M., Ruskovaara, E. & Pihkala, T. 2013. Yrittäjyyskasvatuksen verkostot opettajan tukena. YKTT 26.-27.9.2013. Helsinki.
 • Ruskovaara, E. & Pihkala, T. 2013. Mistä on suomalainen yrittäjyyskasvatus tehty? YKTT 26.-27.9.2013. Helsinki.
 • Seikkula-Leino, J., Tiikkala, A. & Sunila, O. 2013. Lähtökohtia yrittäjämäisen organisaation kehittämiseen. YKTT 26.-27.9.2013. Helsinki.
 • Tiikkala, A., Seikkula-Leino, J., Sunila, O., Hannula, H. & Hietanen, L. Entrepreneurship education into Finnish teacher education curricula. (Julkaistaan ESU-julkaisussa alkuvuodesta 2014)
 • Tiikkala, A., Seikkula-Leino, J., Sunila, O., Hannula, H. & Hietanen, L. 2013. Learning entrepreneurship education collaboratively by developing Finnish teacher education curricula. ESU Conference 2013 University of ISCTE-IUL, 19th-23rd August, Lisbon, Portugal. Ilmestyy verkkoversiona keväällä 2014.
 • Järvi, T. 2013. Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Acta Electronica Universitatis Lapponiesis 109. Lapin yliopistokustannus.
 • Lepistö, J. & Rönkkö, M.-L. 2013. Teacher students as future entrepreneurship educators and learning facilitators. Education + Training Vol. 55(7), 641-653.
 • Mäenpää, J-I. 2013. "Moni mielsi aihekokonaisuuden poliittisesti värittyneeksi" Käsityön aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä yrittäjyyskasvatuksen taustoista sekä yrittäjyyskasvatuksen ja käsityökasvatuksen yhteneväisyyksistä. Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma.
 • Potinkara H. & Viirola, H. 2013. Development of entrepreneurship education in vocational teacher education – Case the HAAGA-HELIA School of Vocational Teacher Education. Teoksessa Aaltonen, Isacsson, Laukia ja Vanhanen-Nuutinen (ed.) Practical skills, education and development – vocational education and training in Finland. HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, School of Vocational Teacher Education.
 • Rönkkö, M.-L. & Lepistö, J. 2013 (submitted). How do Finnish teacher-students understand entrepreneurship education? A study on the positive and negative conceptions of teacher-students' in relation to entrepreneurship education. Journal of Enterprising Communities.

Kysy lisää

 • Jaana Seikkula-Leino Projektipäällikkö +358 50 530 5902 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.