Yrittäjyyskasvatus nyt ja vuonna 2020 -julkaisu / Pääkirjoitus

Yrittäjyyskasvatus vuonna 2020 Euroopassa ja Suomessa

Jaana Seikkula-Leino

Euroopan unioni on selvinnyt vuonna 2020 talouskriiseistään. Itse asiassa Euroopassa menee yllättävän hyvin. Työttömyys on laskenut pienimmilleen sataan vuoteen. Nuoret, jotka taannoin muuttivat työn perässä Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, ovat palaamassa kotisijoilleen – kuten portugalilaiset ja espanjalaiset Etelä-Amerikasta. Nyt löytyy jälleen taas työtä.

Myös henkinen vireys on nousussa. Suomi on kärkisijoilla uusien innovaatioiden tuottamisessa. Muun muassa terveydenhuollon ja koulutuksen uusista ratkaisuista on tullut kansainvälinen menestystarina. Kautta linjan eri talouden aloilla menee hyvin. Kasvava yhteiskunnallinen taloudellinen ja henkinen pääoma ohjataan myös tarvittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuolto on Suomessa jälleen huippuluokkaa. Syrjäytyminen on kääntynyt laskuun.

Koulutukseen ohjataan enemmän verorahoja. Suomi posottaa – vuoden 2016 heikkenevistä tuloksista huolimatta – edelleen PISA-tulosten kärjessä. Jo on Korealla kiinniotettavaa! Ulkomaalaiset yritykset sijoittavat Suomeen pääomiaan. Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on todella tuottanut tulosta. Vuonna 2023 keräämme tätä positiivista satoa.

Jos katsomme taaksepäin vuonna 2020, näemme, että olemme todella toteuttaneet sekä kansainvälisiä että kansallisia strategioitamme. Vuonna 2012 Euroopan unionin strategiassa Rethinking Education / Koulutuksen uudelleenajattelu nostettiin yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen koulutuksen kaikkein tärkeimmäksi avainsanaksi. Strategiassa esitettiin kehittäminen seuraavasti:

”Yrittäjyystaitojen kehittämisen olisi oltava erityisen huomion kohteena, sillä kyseiset taidot edistävät sekä uusien yritysten luomista että nuorten työllistettävyyttä. Kuitenkin vain kuudessa jäsenvaltiossa on laadittu yrittäjyyskasvatusta koskeva strategia. Tilanteen korjaamiseksi komissio aikoo julkaista vuonna 2013 toimintalinjaohjeet tukemaan yrittäjyyskasvatuksen laadun ja kattavuuden parantamista koko EU:ssa. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä yrittäjyystaitoja uusilla, luovilla opetus- ja oppimismenetelmillä alemmalta perusasteelta alkaen, ja toisen ja korkea-asteen koulutuksessa olisi keskityttävä käsittelemään yrityksen perustamismahdollisuutta uravaihtoehtona. Ongelmalähtöisen oppimisen ja yrityskontaktien kautta syntyviä käytännön kokemuksia olisi sisällytettävä kaikkiin oppiaineisiin, ja niitä olisi räätälöitävä jokaista koulutustasoa varten. Kaikkien nuorten olisi saatava vähintään yksi kokemus yrityksissä tapahtuvasta työharjoittelusta ennen oppivelvollisuutensa päättymistä. Tämänsuuntaisen työn vaikutusten mittaaminen on tärkeää, joten komissio aikoo tukea jäsenvaltioita yksilöimällä välineitä, joilla voidaan arvioida edistymistä ja osoittaa yrittäjyystaitojen hankkiminen. Yksittäisten koulutuslaitosten tasolla edistymistä aiotaan vauhdittaa itsearviointimallilla, joka toteutetaan yhdessä OECD:n kanssa ja jolla opastetaan ja edistetään yrittäjyyskoulutusta tarjoavien oppilaitosten kehittämistä kaikille tasoille, perusaste ja ammatillinen koulutus mukaan lukien.” (Euroopan komissio 2012.)

Suomessa aikoinaan laadittu Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat (Opetusministeriö 2009) on vienyt kansallisesti eteenpäin yrittäjyyskasvatuksen vahvistamista.

Olimme jo taannoin silloin eurooppalainen esimerkki yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Strategian tavoitteiden mukaisesti veimme eteenpäin muun muassa yrittäjyyskasvatuksen verkostoyhteistyötä, alueellista sekä valtakunnallista toimintaa, opetussuunnitelmien ja strategioiden kehittämistä, yrittäjyysopintojen vahvistamista, teeman poikkitieteellistä tutkimusta, opettajankoulutuksen kehittämistä sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen luomista.  Tämä oli tahtotila vuoteen 2015 mennessä. Todettakoon, että vuonna 2013 pääsimme jo hyvinkin näihin tavoitteisiin. YVI-hanke suurena verkostotoimijana on vienyt näitä asioita myös vahvasti eteenpäin.

Vuonna 2016 ilmestyi uusi strategia. Tosin yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on jo 2020-luvulla itsestäänselvyys koko koulutussektorille. Yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjyyteen satsaaminen on ollut keskeisessä asemassa, kun katsomme taaksepäin yhteiskuntamme kehitystä. Siitä ei ole enää epäselvyyttä.

Mikä on Sinun visiosi tulevaisuudesta? Liittyykö siihen samantyyppisiä toiveita ja tavoitteita? Onneksi vahvoilla ja yhteisesti kehitetyillä visioilla on taipumusta käydä toteen. Tulevaisuuden toiminnat rakentuvat tämän päivän ajattelusta. Siihen vaaditaan myös motivaatiota. Tarvitsemme myös ymmärtämistä ja keinoja viedä asioita käytäntöön.

Tässä YVIn verkkolehdessä keskitymme erityisesti tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen suuntaamiseen. Esittelemme myös hankkeessamme kehitettyjä tapoja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Onneksi motivaatiomme suomalaisen ja siten eurooppalaiseen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen on vahva. Tästä on hyvä ponnistaa!