Linkkejä

Koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä edistäviä tahoja

 

Yrittäjyyskasvatuksen materiaaleihin liittyviä linkkejä

  • YES-keskuksen koulu-yritysyhteistyömalleja, mm. YES-katalogit, joissa on konkreettisia malleja yrittäjyyskasvatukseen
  • Kehittämiskeskus Opinkirjo tuottaa sisältöjä yrittäjyyskasvatukseen yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjyyttä edistävien viranomaisten kanssa. Yritä! -verkkokoulussa on valmis opetus- ja opiskelusisältö yrittäjyyden käsittelyyn perusopetuksen ylimmillä luokilla ja toisella asteella.
  • Finpec - Suomen harjoitusyritysten keskus Harjoitusyritys on EU-komission suosittelema kansainvälinen ja käytännönläheinen yrittäjyyden koulutusmenetelmä, joka motivoi opiskelijat oma-aloitteiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen. Lisäksi se antaa opiskelijalle valmiudet yrityksen perustamiseen ja toiminnan suunnitteluun.
  • Tampereen lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten verkko-ohjauspalvelu, Vaihtoehtona yrittäminen. Tietoa yrittäjyydestä
  • Yrittäjyyden opinnot verkossa, Pohjois-Suomen kaupallisten oppilaitosten kehittämät yrittäjyyden verkko-opinnot, jotka koostuvat viidestä yhden opintoviikon laajuisesta kurssista. Nettisivuilla on kuvaus opintojen sisällöstä.
  • Kansallinen Opetusteknologia koulun arjessa -tutkimushankkeen tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa.