Yhteistyömahdollisuudet

Yrityksen täytyy aina miettiä toimintaansa eteenpäin. Mistä löytyvät tulevaisuuden työntekijät? Yhteistyössä nuori saa ehkä ensimmäisen kosketuksensa työelämään, ja yritys saa kontaktin tulevaisuuden osaajiin. Yhteistyö oman toimialueen oppilaitosten kanssa luo kuvaa yrityksestä hyvänä työnantajana. Nuoren kesätyöpaikka tai työharjoittelu yrityksessä saattaa johtaa pysyvään työsuhteeseen.

Ja vaikka yritys ei havittelisikaan uusia työntekijöitä koulun penkiltä, yhteys kouluihin ja nuoriin muokkaa nuorten asenteita yritysmyönteisiksi. Sijoitus nuoriin ja erityisesti yrittäjyyskasvatukseen on sijoitus tulevaisuuteen.

Yritys saa yhteistyöstä hyvää mainetta haluttuna työpaikkana ja hyvänä työnantajana, työntekijöitä tulevaisuudessa ja PR:ää ympäröivän yhteiskunnan silmissä vastuullisena toimijana.

Lisäksi yritys on hyödyksi yrittäjyyskasvatuksen opetukselle tarjoamalla opiskelijoille tietoja ja kokemuksia yrittäjyydestä.

Myös opettajat saavat lisätietoa yrittäjyydestä opetuksensa monipuolistamiseksi.