YVI-hankkeen UUTISET maaliskuu 2013

TEEMA: Verkostot ja yhteistyö

AIHEET:

  • Connected Educator: yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!
  • Suopellon koulussa yrittäminen on ykkösjuttu
  • Järjestöt on the road: työelämän haasteita ja tulevaisuuden unelmia
  • Vuorovaikutus, verkostot ja osaamisen jakaminen: YVI edistää yrittäjyyskasvatusta opettajankoulutuksessa

Connected Educator: yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Toteutatko yrittäjyyskasvatusta opettajankoulutuksessa, perusopetuksessa ja/tai toisen asteen opetuksessa? Liittyykö toteutukseen verkostomainen toiminta ja yhteistyö eri toimijoiden välillä?

Osallistu Connected Educator -kilpailuun!  Saat palautetta ja kannustusta laaja-alaiselta asiantuntijaraadilta sekä näkyvyyttä verkostosi toiminnalle. Kilpailuaikaa on 31.3. asti.

Opettajat Sari Anttila ja Sanni Rantalainen. Ylhäällä Naantalin Suopellon koulun yhdeksännen luokan yrittäjyyden opiskelijoita. 

SUOPELLON KOULUSSA YRITTÄMINEN ON YKKÖSJUTTU

Ekonomia ja yrittäjyys ovat Naantalin Suopellon koulun suosituimpia valinnaisaineita. Tänä vuonna yli puolet seitsemännen luokan oppilaista on valinnut ensi vuoden ainevalikoimaansa ekonomian kurssin, jonka aihealueita ovat yrittämisen lisäksi mm. oma rahankäyttö ja taloudenhoito sekä oman elämän suunnittelu.

Ekonomiakurssin ohjelmaan kuuluu yritysvierailuja, Nuori Yrittäjyys (NY) -leiri sekä tänä keväänä myös ala-asteella järjestettävä päivän leiri, jossa ekonomian oppilaat ohjaavat neljäsluokkalaisia yrittäjyyden saloihin. Yhdeksännen luokan yrittäjyyskurssilaisten kontolla puolestaan on vastata NY-leirin suunnittelusta sekä leirille osallistuvien kahdeksasluokkalaisten ohjauksesta. Yrittäjyyskurssin opettajalle Sari Anttilalle vuorokauden mittainen leiri on - aamuöisistä väsymyksen hetkistä ja tiukoistakin tilanteista huolimatta - "kaikkein hienoin kokemus", joka vaatii enemmän kuin yhden ihmisen yksittäisen työpanoksen. "Tuki on kaiken A ja O."

Sadan oppilaan NY-leiri toteutuu koulun opettajista ja muusta henkilökunnasta aina Naantalin Yrittäjiin ulottuvan yhteistyöverkoston voimin, ja onpa maaliskuisen leirin valvojiksi tulossa myös kolme Turun normaalikoulussa opetusharjoitteluaan tekevää opettajaopiskelijaa.  Ekonomian opettaja Sanni Rantalainen kertoo, että opettajaopiskelijoille leiri voi olla - oman osaamisen ja opintojen edistämisen ohella - myös hyvä tilaisuus saada tärkeä teema mukaan omaan ansio-luetteloon. Pikkulinnut kun kertoilevat, että yrittäjyyteen liittyvä tietous ja kokemus todella kiinnostaa myös potentiaalisia työnantajia.

Vaikka kurssien kautta voidaan saada niin työ- ja yrittäjyyskokemusta kuin yrittäjäkontaktejakin, ovat yläluokkalaisille yrittäjyyden opinnot vielä ennen kaikkea omien vahvuuksien kartoittamista ja yhdessä työskentelyn opettelemista koko ryhmän kesken. "Poikkeuksetta lähtevät hyvin mukaan," kuvaa Rantalainen ekonomian kurssilaistensa asennetta ja pohtii, että yrittäjyyskasvatukseen kannattaisi kaikkien opettajien tutustua, mikä tahansa oma opetettava aine tai opetusaste sitten onkin. "Nuoret ovat kiinnostuneita - toimijoita tarvitaan."

Naantalin Suopellon koulu on naantalilainen perusopetuksen koulu, jossa toimivat vuosiluokat 7-10. Koulun toiminta-ajatukseen kiteytyvät vastuu, erilaisuuden hyväksyminen, kyky tehdä yhteistyötä sekä hyvien tapojen noudattaminen. Lisätietoja NY-leireistäwww.nuoriyrittajyys.fi
 
Vasemmalla opettajaopiskelijoita Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella 13.11.2012. Oikealla kuvassa: Jarmo Matala-aho (TAT), Sanna Lehtonen (YES-keskus), Terhi Loppi ja Riikka Kuusisto (Kerhokeskus), Laura Yöntilä (YVI). Kuvat: Leea Simola (NY ry).

JÄRJESTÖT ON THE ROAD: TYÖELÄMÄN HAASTEITA JA TULEVAISUUDEN UNELMIA

Järjestöt on the road: Oivaltava opettaja – verkottunut moniosaaja -kiertueella kuullaan nykytyöelämän haasteista ja suunnitellaan yhdessä tulevaisuuden unelmakoulua. 

Kiertueen tilaisuuksiin on tähän mennessä osallistunut reilusti yli neljäsataa opettajaopiskelijaa ympäri maan: syksyllä 2012 alkanut kiertue on vieraillut jo Jyväskylässä,  Helsingissä, Kajaanissa, Savonlinnassa, Tampereella ja Raumalla toimivissa opettajankoulutus-laitoksissa sekä Turun normaalikoulussa.

Tulevien opettajien työelämätietouden kasvatus ja yhteiset ideoinnit ovat Järjestöt on the road -tilaisuuksien keskiössä - mutta eivät sen ainoa anti. Tilaisuuksiin osallistuvat pääsevät nauttimaan toimivan verkostoyhteistyön hedelmästä, sillä kiertueen järjestäjä- ja taustavoimiin kuuluu yhteensä seitsemän opetusalan järjestöä ja hanketta. "(Verkosto) on tavallaan myös esimerkki siitä, miten opettajan kannattaa työssään toimia," toteaa yksi kiertueen toimijoista, YES-keskuksen koulutuspäällikkö Sanna Lehtonen. "Yhteistyö tuo uskottavuutta."

Järjestöjen ja hankkeiden piirissä verkostoituminen on osa arkipäivää, eikä yhdessä tekeminen lakkaa yksittäisen projektin tai tapahtuman päättyessä. "On todettu, että yhteistyö on paikallaan ja että sitä täytyy syventää," kertoo Sanna Lehtonen Järjestöt on the road -toimijoiden pohdinnoista. Samaa ajatusta voi soveltaa myös järjestö- ja hanke-elämän ulkopuolella. "Opettajan ei kannata olla työssään yksin," sanoo Lehtonen.

Järjestöt on the road: Oivaltava opettaja – verkottunut moniosaaja -kiertue vierailee kevään 2013 aikana vielä ainakin Rovaniemellä (12.3.) ja Oulussa (14.3.). Kiertueen järjestävät YES-keskus, Kerhokeskus – koulutyön tuki ry, Nuori Yrittäjyys, Taloudellinen tiedotustoimisto, SOOL, YVI-hanke sekä OAJ. Lue lisäähttp://www.yes-keskus.fi/yes/yes-projektit/jarjestot-on-the-road/

VUOROVAIKUTUS, VERKOSTOT JA OSAAMISEN JAKAMINEN: YVI EDISTÄÄ YRITTÄJYYSKASVATUSTA KAIKESSA OPETTAJANKOULUTUKSESSA

"Totta kai on tärkeää, että saman asian ympärillä toimivat ovat vuorovaikutuksessa, jotta pystyvät jakamaan osaamistaan," toteaa opettajankouluttaja Heikki Hannula Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Hannula vetää YVI-hankkeen pedagogisen kehittämisen ja ammatillisen opettajankoulutuksen työryhmiä, joissa toimijat ovat mm. keränneet yhteen hyviä käytäntöjä ja oppimateriaaleja, toteuttaneet yrittäjyyskasvatusta edistäviä kokeiluja sekä järjestäneet yhteisiä tapaamisia ajatustenvaihdon merkeissä. Verkostoitumalla on opittu paljon yrittäjyyskasvatuksen toimivasta toteutuksesta. "Jokainen on varmasti saanut omat ideansa itse, mutta kyllä benchmarkauksen myötä voidaan oppia toisiltamme, positiivisessa mielessä varastetaan tai lainataan," pohtii Hannula.

Ammatilliset oppilaitokset ovat ensisijaisia ammatillisen opettajankoulutuksen yhteistyökumppaneita, ja  ammatillisten opettajien merkittävimmät verkostot taas löytyvät yritys- ja työelämästä. YVI-hankkeen myötä ammatilliseen opettajankoulutukseen on levinnyt tietoa myös yleissivistävästä opettajankoulutuksesta. Hanke- ja projektityöskentely itsessään saattaakin jo merkitä verkostojen laajentumista, ja samalla eri sektorien teemat ja toimintatavat tulevat tutuiksi aiempaa syvällisemmin. "YVI on esimerkki siitä, että projekteilla on vaikuttavuutta," toteaa Hannula.

YVI-hanke: opettajankoulutuksen ja opetuksen kehittämistä sekä ammatillisessa että yleissivistävässä koulutuksessa. Hankkeessa on työstetty mm. kaikille opettajankouluttajille suunnattu itsearvioinnin mittaristo (YVI-mittaristo), joka pohjautuu perus- ja toisen asteen opettajille tarkoitettuun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Kerhokeskuksen yhdessä kehittämään Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoon™. Myös tulevat opettajat eri koulutusaloilla ja -tasoilla voivat hyödyntää mittaristoa jo opintojensa aikana. Lue lisää ja vahvista yrittäjyyskasvatuksen osaamistasi: www.yvi.fi/itsearviointi

Kysy lisää

  • Laura Yöntilä +358 44 588 6475 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.